Legfrissebben feltöltött hírek az Antikregiseg.hu-n http://antikregiseg.hu/piacter/index.php Legfrissebben feltöltött hírek az Antikregiseg.hu műkereskedelmi portálon hu <![CDATA[2016.12.30. - Tényleg csak alkoholt ittak az emberek a középkorban?]]> http://antikregiseg.hu/hirek/tenyleg_csak_alkoholt_ittak_az_emberek_a_kozepkorban__3760.php http://antikregiseg.hu/hirek/tenyleg_csak_alkoholt_ittak_az_emberek_a_kozepkorban__3760.php
Ha egy gyors pillantást vetünk a középkori levelekre és krónikákra, csak néhány utalást találhatunk arra nézve, hogy az emberek a középkorban vizet ittak – annál többet azonban arról, hogy sört vagy bort. Ez persze nem meglepő, manapság is kevesen vannak, akik dicsérik az őket vendégül látó házigazdát, ha egy jó pohár vízzel kínálja meg őket, mondjuk, bor helyett – érvel a Medievalist szerzője.

Bár a középkori emberek ritkán írtak a víz szeretetéről, ebből nem következik az, hogy ne is ittak volna. Számos forrástípus által nyerhetünk betekintést a középkori vízfogyasztás rejtelmeibe. A középkor századai során orvosi szövegek és egészségügyi kézikönyvek sokaságában jegyezték fel a tiszta forrásból származó ivóvíz jótékony hatásait. Paulosz Aiginitész 7. századi bizánci orvos például arról értekezett, hogy „az összes dolog közül a vizet használják a legtöbbet mindenféle étrendben. Szükséges tudni, hogy a legjobb víz íz- és szagmentes, a legnagyobb élvezetet nyújtja ivás közben és ránézésre is tiszta.”

Számos feljegyzés található arra nézve, amikor valakinek vízivást javasoltak, vagy azt, hogy a vizet öntse hozzá egy másik italhoz. A 12-13. században írt Regimen sanitatis Salernitanum amellett érvel, hogy a hűsítő forrásból történő ivás remekül oltja a szomjat, de az esővíz még ennél is jobban. Ebéd mellé a kézikönyv azonban bor fogyasztását javasolta, mivel a vízről úgy tartották, lehűti a gyomrot. Eközben egy 15. századi olasz szerző az anyáknak azt javasolta, hogy tartózkodjanak a hideg víz megivásától, mivel az nem tesz jót a magzatnak, így jobban teszik, ha folyadékbevitel gyanánt bort fogyasztanak.

Középkori városokhoz kapcsolódó forrásokban szintén felhívták a figyelmet a vízivás, valamint a helyi vezetők azon erőfeszítéseinek fontosságára, amelyek révén biztosították a nép vízhez való hozzáférését. Leon Battista Alberti, a neves reneszánsz építész, a De re aedificatoria című munkájában megindokolta, miért fontos, hogy a városok ivóvízellátása biztosítva legyen: úgy vélte, a városiaknak nemcsak az ivás, mosás, és kertművelés, a tímárok, valamint a ványolók munkájának megkönnyítése érdekében van szükségük nagy vízmennyiségre, hanem azért is, mert egy váratlan tűzeset esetén az ivási célra félretett jobb minőségű víz mellett a maradékot oltási célokra lehet felhasználni. ]]>
Sun, 01 Jan 2017 14:11:47 +0100
<![CDATA[2016.12.28. - Rómától a majákig – több száz világvégét élt már túl az emberiség]]> http://antikregiseg.hu/hirek/romatol_a_majakig___8211__tobb_szaz_vilagveget_elt_mar_tul_az_emberiseg_3759.php http://antikregiseg.hu/hirek/romatol_a_majakig___8211__tobb_szaz_vilagveget_elt_mar_tul_az_emberiseg_3759.php
Az apokaliptikus gondolkodás már az ókori civilizációkat is magával ragadta. Rómában a lakosok attól tartottak, hogy az Örök Város alapítása utáni 120. évben el fog pusztulni otthonuk. Egy legenda szerint Romulus egy napon 12 sast látott, a misztikus szám Róma korára utalt, egy sas pedig tíz évet jelentett. A római naptár az alapítás évével, tehát i. e. 753-mal kezdődött, így a vízió i. e. 634-ben vált volna valóra.

Az i. sz. 4. században élt püspök, Tours-i Szent Márton 375 körül egyik írásában kifejtette, véleménye szerint a világ véget fog érni, még mielőtt a 400. év beköszöntene. Franciaország i. sz. 397-ben elhunyt védőszentje szerint „nem kétséges, hogy az Antikrisztus már megszületett.” A középkor hajnalán hárman is megjósolták, hogy Jézus Krisztus második eljövetelére 500-ban számíthat az emberiség. Az i. sz. 160 és 240 között élt Sextus Julius Africanus szerint a világnak a teremtés utáni 6000. évben lesz vége. Feltételezése szerint Ádám megszületése és Krisztus feltámadása között 5531 év telt el, így a második eljövetelre legkésőbb az 5. század legvégén sor fog kerülni, s ezt a kalkulációt az egyik legfontosabb harmadik századi római teológus, Hippolytus és Irenaeus, Lugdunum püspöke is megerősítette.

A következő évszázadokban több jövendölés „pontosította” a közelgő világvégét, azonban a középkoriak zöme abban egyetértett, hogy az első millennium idején biztosan eljön az apokalipszis, amit a Szent Istvánnak koronát küldő II. Szilveszter pápán kívül több teológus is megjósolt. Már az ezt megelőző évben is zavargások törtek ki az apokaliptikus paranoiában szenvedő Európában, s sokan a vallási megújulás kezdetét is ehhez az időszakhoz kötik; sokan eladományozták vagyonukat, böjtölésbe kezdtek, szegényeket istápoltak, zarándoklatra mentek, a börtönöket pedig kiürítették. Bár az 1000. év végén semmi nem történt, a felfokozott vallásos hangulat nem hagyott alább, miután a teológusok egyszerűen áthelyezték a dátumot: 1033-ra, Jézus halálának és feltámadásának ezredik évfordulójára és második eljövetelére.

Az egyik első csillagászati világvége-jóslás 1186. szeptember 15-re tette az armageddont, mondván, mind a hét akkor ismert égitest (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz) abban az időben fog 10 fokon belül együtt állni. Toledói János szerint ekkor az emberiség nagy része elpusztul, s csupán néhányan fogják túlélni a baljóslatú napot. A vallási ellentétek is nyomot hagytak a jóslatokban: az 1216-ban elhunyt III. Ince pápa a világvégét 1284-re jövendölte, az iszlám felemelkedésének igen szimbolikus 666. évfordulójára. S mikor 1347-ben kitört a kontinensen a nagy pestisjárvány, a néhány éven belül a lakosainak 40 százalékát elvesztő Európa joggal hihette, hogy hamarosan meglátja az apokalipszis négy lovasának égi vágtáját.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jan 2017 14:08:35 +0100
<![CDATA[2016.12.17. - Tízezer évvel ezelőtt élt őseink is ehettek zabkását]]> http://antikregiseg.hu/hirek/tizezer_evvel_ezelott_elt_oseink_is_ehettek_zabkasat_3758.php http://antikregiseg.hu/hirek/tizezer_evvel_ezelott_elt_oseink_is_ehettek_zabkasat_3758.php
A Bristoli Egyetem kutatói a Szahara líbiai részének két lelőhelyén talált több mint száz edénytöredéket vizsgáltak meg. A Nature Plants című folyóiratban ismertetett eredmények szerint az edényekben egy sor különböző növényt dolgozhattak fel őseink - írta a BBC News. A szakemberek mindezt a leleteken talált olajos maradványok szénizotóp-arányait megvizsgálva állapították meg. Az edények legalább négyezer évvel korábbról származnak, mint hogy a területen kialakult volna a növénytermesztés és a mezőgazdaság.

Richard Evershed, a tanulmány egyik készítője szerint az eredmények azt mutatják, hogy a Szahara térségében hajdanán teljesen másképpen használták a korai edényeket, mint a világ más részein. Az edényeket később állati eredetű termékek feldolgozására használták. "Ez a legkorábbi ismert közvetlen bizonyíték a növényfeldolgozás gyakorlatára a világon. Az eredmények szerint a korai észak-afrikai vadászó-gyűjtögető népek nagyon sokféle növényt fogyasztottak, köztük gabonaféléket és magokat, leveles, valamint vízinövényeket" - fogalmazott Julie Dunne, az egyetem munkatársa.

A Szahara hajdan zöld szavanna volt, tele tavakkal és folyókkal. Nagytestű állatok, többek között vízilovak és elefántok lakták. Dunne szerint a hőálló edények feltalálása jelentősen kiszélesítette az evésre alkalmas növények palettáját, hiszen olyanok is elérhetővé váltak, amelyek korábban ehetetlenek, vagy épp mérgezőek voltak.

Az edénytöredékek mellett talált köveket valószínűleg őrlésre használták, ami azt sugallja, hogy a gabonafélékből lisztet készíthettek. A kutatók szerint az is lehet, hogy hosszú ideig forralták a gabonaféléket egyfajta zabkását készítve, amellyel átvészelhették a húsmentes időszakokat. Az edényeket kétszer találták fel az emberi történelem során: egyszer 16 ezer évvel ezelőtt Kelet-Ázsiában, majd mintegy 12 ezer évvel ezelőtt Észak-Afrikában.

A korai emberek először gyümölcsökkel és bogyókkal táplálkozhattak, amelyek puhák és könnyen emészthetőek voltak. A növények fás részeit később megperzselhették a tűzön, hogy ehetőbbé tegyék őket. Az edények megjelenésével és a növények megfőzésével aztán sokkal ehetőbb, vagy épp kevésbé mérgező táplálékot tudtak nyerni. A megfőzött növényeket megőrizhették későbbi felhasználásra, valamint a csecsemők etetésére is alkalmasak lehettek, aminek következtében a babák már nem függtek annyira az anyjuktól, így a nők több gyereket tudtak szülni.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jan 2017 14:05:01 +0100
<![CDATA[2016.12.23. - Mi a különbség a kiskarácsony és a nagykarácsony között?]]> http://antikregiseg.hu/hirek/miert_keltek_fel_a_kozepkoriak_az_ejszaka_kozepen__3757.php http://antikregiseg.hu/hirek/miert_keltek_fel_a_kozepkoriak_az_ejszaka_kozepen__3757.php
A karácsonyt, amelynek latin neve Nativitatis Domini, Natalis Domini (Az Úr születése), a nyugati kereszténység december 25-én, a keleti január 7-én ünnepli. A húsvét mellett ez a kereszténység teológiailag második legnagyobb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon napja. A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus Szűz Máriától született Betlehemben, s ennek időpontja - melyet Dionysius Exigius apát számított ki az 5. században - lett az egész földkerekségen általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja. A karácsony szó gyökere valószínűleg a latin incarnatio (megtestesülés), más felfogás szerint a szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből származó, a téli napfordulóra utaló korcun (átlépő) igenév. E szóval a magyaron kívül csak a keleti szlovákok, a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet. A magyarban él a "két karácsony" kifejezés is: a "nagykarácsony" napja december 25., a "kiskarácsony", vagyis az újév napja január 1.

Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben azt többféle időponthoz kötötték, majd évszázadokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton különült el a vízkeresztétől, és került át december 25-re. (Az ortodox keresztényeknél szintén december 25. a dátum, amely a Julián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított késése miatt esik január 7-re.) Az abban a korban népszerű Mithrász-kultuszban ugyanezen a napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sötétség feletti győzelmet, ami alkalmat és lehetőséget teremtett a kereszténységnek a pogány ünnep ellensúlyozására, egy új eszmeiséggel való felváltására.

Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. A karácsonyi ünneplés december 24-én a szentestével, karácsony vigíliájával veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise Jézus (az Ige) örök születését, a hajnali pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületését ünnepli.

A pápa karácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről. Karácsony ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus szüleivel, Máriával és Józseffel. A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot rendezett be. A protestáns egyházak karácsonya puritánabb a katolikusénál, templomaikat ekkor sem díszítik fel. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól, német területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a kezdetektől szokásos. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés, a paradicsomjáték, a kántálás és a vacsora.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:36:38 +0100
<![CDATA[2017.01.01. - Fesztivál ajánló - 2017. januári fesztivál események]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__januari_fesztival_esemenyek_3756.php http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__januari_fesztival_esemenyek_3756.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2017. JANUÁRI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál - Budapest - jan. 06. - jan. 16.
FUGA Barokk Napok 2017 - Budapest - jan. 06. - jan. 09.
Made in Pécs Fesztivál - Pécs - jan. 06. - jan. 07.
Nextfeszt 2017 - Budapest - jan. 11. - jan. 28.
Operavizsga-fesztivál - Budapest - jan. 18. - jan. 23.
Brahms-maraton - Budapest - jan. 22.
Esküvői Kiállítás - Budapest - jan. 28. - jan. 29.]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:26:33 +0100
<![CDATA[2017.01.05. - KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 50. árverés papírrégiségek]]> http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_50__arveres_papirregisegek_3755.php http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_50__arveres_papirregisegek_3755.php
KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 50. árverés papírrégiségek

Aukció időpontja: 2017.01.05. csütörtök 18:00]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:14:43 +0100
<![CDATA[2017.01.19. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 290. Gyorsárverés bélyeg képeslap]]> http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_290__gyorsarveres_belyeg_kepeslap_3753.php http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_290__gyorsarveres_belyeg_kepeslap_3753.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 290. Gyorsárverés bélyeg képeslap

Aukció időpontja: 2017.01.19. csütörtök 19:00]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:10:44 +0100
<![CDATA[2017.01.05. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 289. Gyorsárverés bélyeg képeslap]]> http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_289__gyorsarveres_belyeg_kepeslap_3754.php http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_289__gyorsarveres_belyeg_kepeslap_3754.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 289. Gyorsárverés bélyeg képeslap

Aukció időpontja: 2017.01.05. csütörtök 19:00]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:09:24 +0100
<![CDATA[2016.11.11. - Megtalálhatták az első puritán bevándorlók települését]]> http://antikregiseg.hu/hirek/megtalalhattak_az_elso_puritan_bevandorlok_telepuleset_3752.php http://antikregiseg.hu/hirek/megtalalhattak_az_elso_puritan_bevandorlok_telepuleset_3752.php
Azt minden amerikai iskolás tudja, hogy az Európából, a Mayflower fedélzetén érkezett bevándorlók 1620-ban Plymouthban szálltak partra, de hogy pontosan hol építették fel az első házaikat, azt eddig nem tudták meghatározni. A Massachusetts-Boston Egyetem régészei azonban most azt állítják, kutatásaik során sikerült rábukkanniuk annak az eredeti településnek egy részére, ahol a telepesek első éveiket töltötték az újvilágban.

Az archeológuscsoport borjúcsontokat, puskagolyókat, kerámiatárgyakat és egy faoszlop maradványaira utaló barnás talajt talált. David Landon, az egyetem professzora szerint a leletek meggyőző bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a sejtések szerint egykor a Burial Hill környékén álló első település egy részét fedezték fel.

Forrás: MTI]]>
Wed, 30 Nov 2016 21:16:58 +0100
<![CDATA[2016.11.21. - Különleges avar kori temetőket tártak fel]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kulonleges_avar_kori_temetoket_tartak_fel_3751.php http://antikregiseg.hu/hirek/kulonleges_avar_kori_temetoket_tartak_fel_3751.php
A kutatás, amelyet a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke végzett, a területről évekkel korábban készült légi felvételekből indult ki - közölte Ódor János Gábor, a feltárás egyik vezetője az MTI-vel. Ismertetése szerint a fotókon a gabona növekedési eltéréseiből Várong északi határában hat, korábban ismeretlen temető sírjai rajzolódtak ki. A temetők között a néhány sírostól a több száz sírt tartalmazóig többféle is előfordult, a hat temetőben összesen mintegy 800 sír nyoma különíthető el.

Magyarországon gyakorlatilag ez az egyetlen olyan hely, ahol a régészek ilyen sűrűségben ismerhettek meg csontvázas temetőket a légi régészet módszereivel. A temetők korát ásatással határozták meg, mind a hat temetőből 2-3 sírt, összesen tizenötöt tártak fel és dokumentáltak 3D-s eszközök segítségével. A feltárások nem várt eredményt hoztak: mind a hat temető avar korinak bizonyult, de a temetők korának egyezését még különösebbé teszi azok földrajzi koncentrációja, ugyanis egy körülbelül 800 méter sugarú körön belül, egymáshoz viszonylag közel fekszenek.

Mivel viszonylag kevés sírt tártak fel, a temetők belső időrendjére a leletek alapján csak korlátozottan lehet következtetni. A sírok mellékletanyaga jól példázza az elszegényedő avarság helyzetét: bronz fülbevalók, edények, állatcsontok, csatok, kések, néhány sírból övveretek kerültek ki. A legkorábbi temetkezés a 7. század végére, a legkésőbbi a 8-9. század fordulójára keltezhető.

A szakember szerint az avar kori temetők sűrűsödése Várong határában számos kérdést vet fel. A helyszínen végzett korábbi régészeti kutatások, terepbejárások során nem került elő egyetlen avar kori település nyoma sem. A terület részleges beépítettsége és erdők miatt egyelőre csak óvatosan lehet kijelenteni, hogy a temetők népessége feltehetően nem sűrűn megtelepült falvakban lakott. A légi felvételeken ugyanakkor számos lineáris nyom rajzolódik ki a temetőket behatárolva, illetve körülöttük, amelyek egy része méretük és jellegük alapján talán - árokkal körülvett, földből emelt - állattartó karám lehetett.

Ódor János Gábor hozzátette: a magyar honfoglalás előtti évszázadokban itt élt emberek életmódja, természeti környezete, tájhasználata és esetleges további régészeti hagyatékuk meghatározása további vizsgálatok tárgya lehet, amelyhez a régészek nem ásatással, hanem például talajradaros kutatással juthatnak közelebb.

Forrás: MTI]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:54:04 +0100
<![CDATA[2016.11.29. - Csodatévő szent viking király egykori sírjára bukkantak]]> http://antikregiseg.hu/hirek/csodatevo_szent_viking_kiraly_egykori_sirjara_bukkantak_3750.php http://antikregiseg.hu/hirek/csodatevo_szent_viking_kiraly_egykori_sirjara_bukkantak_3750.php
Valóban furcsán hangozhat a címben említett „szent viking” kifejezés, ugyanis a Nyugat-Európát végigrabló, harcos skandináviai nép tagjai nem éppen a jámborságukról voltak híresek. I. Harald ükunokája sem kezdte másként életét: a viking harcosok között, pogányként felcseperedő Olaf (995-1030) mostohaapja támogatásával számos merész kalandozásban vett részt, amelyek során végigrabolták Anglia, Németalföld, valamint a Balti-tenger partvidékeit.

A legenda szerint éppen Gibraltár környékén hajózott, amikor egy ragyogó alak jelent meg előtte, és visszaküldte Norvégiába. A hazafelé a kereszténységet is felvevő Olaf már papokkal együtt lépett ki hajójából otthonában 1015-ben. Az ország királyát és kiskirályait legyőző uralkodó regnálása – Nagy Kanut dán uralkodó ténykedésének köszönhetően – nem tartott sokáig: a kereszténység elterjedéséért sokat küzdő Olaf 1028-ban menekülni kényszerült a Kijevi Ruszba, később pedig svéd területekre, majd 1030-ban a stiklestadi csatában hősi halált halt.

Miután elesett az ütközetben, a közép-norvégiai Trondheimben temették el. A helyiek körében keringő, Olaf csodatetteivel kapcsolatos történetek villámgyorsan elterjedtek Norvégiában, így néhány hónappal földbe helyezését követően, sírját megnyitották, és – az egyház tanítása szerint – teste romlatlan állapotban került elő. A Grimkell püspök által azonnal szentnek nevezett király csontjait végül a Szent Klement templomban helyezték „örök” nyugalomra, írta a Live Science.

A Norvég Kulturális Örökség Kutató Intézet munkatársai úgy vélik, hogy az előbb említett templom maradványaira bukkantak ásatásaik során. A kőből készült alapok, valamint egy kis kút mellett az épület keleti végénél egy téglalap alapú, szintén kőből készült tárgyról úgy vélik a szakértők, hogy a templom főoltárára bukkantak, amely alatt lehetett a szent második sírja.

„A norvég történelem szempontjából ez egy egészen egyedülálló helyszín” – mondta Anna Petersén, a régészeti feltárás vezetője. Hozzátette: „a norvég nemzeti identitás alapjai Szent Olaf tiszteletéből kialakuló kultusz köré épültek fel, és gyakorlatilag most azon a helyen vagyunk, ahol minden elkezdődött”. A király népszerűsége gyorsan terjedt, és nem állt meg Norvégia határainál, neki szentelt templomok sora épült Skandináviában, de még Angliában és Itáliában is. Olaf helyi kanonizációját III. Sándor pápa 1164-ben erősítette meg, és avatta szentté. A mai történészek egyébként úgy vélik, a romantikus nacionalizmus időszakában igencsak elnézőek voltak az erőszakot és a brutalitást sem megvető középkori viking királlyal, aki a nemzeti függetlenség és büszkeség jelképévé vált.

A viking mondák szerint számos csodát tévő szent földi maradványait később Trodheimbe költöztették, sírja fölé pedig a Nidarosi katedrálist húzták. Az 1070 és 1300 között épült templom még ma is áll, habár a számos tűzeset, újjáépítés és felújítás miatt már rá sem lehet ismerni.

Forrás: MTI]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:50:39 +0100
<![CDATA[2016.11.17. - Hátborzongató szertartásokról mesélnek a 9500 éves dél-amerikai sírok]]> http://antikregiseg.hu/hirek/hatborzongato_szertartasokrol_meselnek_a_9500_eves_del-amerikai_sirok_3749.php http://antikregiseg.hu/hirek/hatborzongato_szertartasokrol_meselnek_a_9500_eves_del-amerikai_sirok_3749.php
„A nagyszabású építkezések vagy a sírmellékletek hiányában friss tetemeket használtak a bonyolult szertartások során” – mondta André Strauss, a tübingeni Erberhard-Karls Universität kutatója. Lapa do Santót 10-16 ezer évvel ezelőtt kezdték teljes emberi testek temetkezési helyeként használni. 9400-9600 évvel ezelőtt komplex temetési szertartásokat tartottak a helyszínen, amelynek részét képezték a Strauss és kollégái által a tetemek „manipulációjának” és „redukciójának” nevezett folyamatok is – olvasható a Seeker cikkében. A kutatók szerint ebbe beletartozott a csonkítás, foghúzás, a hús csontokról való eltávolítása, megégetése és talán még a kannibalizmus is.

Strauss és kollégái 26 emberi temetkezést vizsgáltak meg. Megdöbbenve konstatálták a maradványok sokszínűségét és komplexitását egy olyan dél-amerikai régióban, ahol a vadászó-gyűjtögető közösségekről a kutatók úgy gondolták, rendkívüli egyszerűséget és homogenitást mutattak. A szakemberek a csontokon vágás és darabolás jeleit és tűz nyomait is felfedezték. Egy fejet amputált kezekkel együtt temettek el, és voltak olyan koponyák, amelyekből a fogakat szándékosan eltávolították.

A koponyát egy esetben egyfajta temetési tárolóeszközként használták fel. A feldarabolt és égetett csontokat ugyanazon ember koponyájában helyezték el. A kutatók arról is beszámoltak, hogy egyes feldarabolt és a rajta lévő hústól megfosztott csontokon rágás jeleit és égő lágy szövetek nyomait is megtalálták, ami a rituális kannibalizmus egy változatára utal. A maradványok elemzéséből kiderült, hogy a csonkítás gyakorlata, amelyet a csontok szigorú szabályok szerint történő eltemetése követett, a holtakkal való bánásmód központi eleme volt.

8200-8600 évvel ezelőtt aztán egy újabb változás figyelhető meg: az ebből az időszakból származó sírokban már a testcsonkítás nyomait magukon nem viselő csontvázak töltötték meg. Strauss szerint a leletek azt mutatják, hogy a kulturális sokszínűség már 10 ezer évvel ezelőtt is számottevő mértékben jelen volt Dél-Amerikában.

Forrás: MTI]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:45:50 +0100
<![CDATA[2016.11.21. - Gepida sírok mellett egy 8000 éves lelet is előkerült egy geszti ásatáson]]> http://antikregiseg.hu/hirek/gepida_sirok_mellett_egy_8000_eves_lelet_is_elokerult_egy_geszti_asatason_3748.php http://antikregiseg.hu/hirek/gepida_sirok_mellett_egy_8000_eves_lelet_is_elokerult_egy_geszti_asatason_3748.php
Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Múzeum régésze elmondta: bár a hatvanas években a Körösök-vidékén kezdődő topográfiai vizsgálatoknak köszönhetően ismert volt a szakemberek előtt, hogy régészeti lelőhelyre tervezték az új geszti iskola tornatermét, az a kutatókat is meglepte, hogy ennyi koron átívelő leletanyagra bukkantak.

A leendő tornaterem és iskola helyszínén találtak nagyjából nyolcezer éves, a kora újkőkorból származó edényeket, amelyek vélhetően egy olyan balkáni néptől származhatnak, amely délről vándorolt be a Kárpát-medencébe, és hozta magával a növénytermesztés, az állattartás és az edénykészítés ismeretét. A nyolcvanas évek óta nem nagyon találtak ezen a vidéken ebből a korból származó leleteket - emelte ki a régész.

Szintén rengeteg díszített edény bukkant elő a zömében agyagnyerő gödrökből is, amelyek ötezer évesek lehetnek, ebből a korszakból, a késő rézkorból még egy kemencét is találtak. Egy nagyjából 2500 éves, szkíta időkből származó kút is látható vált a szakemberek számára, de azt az omlásveszély és a talajvíz miatt most nem tudták teljes egészében feltárni. Hét, 5-6. századi, gepidákhoz köthető sír is előkerült. Bácsmegi Gábor szerint egy kivételével mindegyiket kirabolták már nem sokkal a temetést követően, mindez abból is látszott, hogy a csontvázakat megbolygatták. A sírokban így is maradtak értékek: találtak edényeket, egy jó minőségű lándzsahegyet, egy nyakláncot és egy agancsból faragott fésűt.

A régész elmondta: ez a leletanyag lepte meg őket leginkább, mert nem gondolták, hogy a területen gepida temető lehet, ráadásul gepida leleteket nagyon keveset találtak Békés megyében, csak néhány temetőt sikerült feltárni, 2011 óta nem bukkantak semmire. "Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos gepida települést is feltártak, ami alapján biztosak voltunk benne, hogy Békésben is kell, hogy nyomuk legyen" - fogalmazott.

A gepidák vélhetően a hunok előtt, az 5. században érkeztek a Kárpát-medencébe, Attila seregében számos gepida harcos is szolgált. A hun vezér halála után a Kárpát-medence keleti felében ők ragadták magukhoz a hatalmat, míg 567-ben leverték őket a langobárdokkal szövetkező avarok. A legfiatalabb leletek 16. századiak, abból a korszakból több gabonás vermet találtak, ami arra utalhat, hogy a geszti főutca már évszázadokkal ezelőtt is létezhetett - folytatta Bácsmegi Gábor.

A szakember kifejtette: a terepi munkát befejezték, most kezdődnek a rekonstrukciós munkák. Elárulta: megtalálták egy óriás, legalább 2 méteres, széles alsó állkapcsú gepida harcos koponyáját, amelyen szeretnék elvégezni az arcrekonstrukciót. "Nagyon félelmetes harcos lehetett" - fogalmazott. Ezen túl az ásatást is lehetne folytatni, mert valószínűleg csak a gepida temető szélét tárták fel - tette hozzá.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:43:23 +0100
<![CDATA[2016.12.01. - Fesztivál ajánló - 2016. decemberi fesztivál események]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__decemberi_fesztival_esemenyek_3747.php http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__decemberi_fesztival_esemenyek_3747.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2016. NOVEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Izraeli Filmhét - Budapest - 12.01-07
Gozsdu Karácsonyi Vásár - Budapest - 12.02-16
FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás - Kecel - 12.02-04
Balatongyörök Adventi Forgatag - Balatongyörök - 12.02-04
Tetoválók Éjszakája - Budapest - 12.03
Monarchia Keringő - Bécsi Spanyol Lovasiskola - Budapest - 12.03-04
Forralt bor főző verseny és adventi forgatag - Tokaj - 12.03
Zempléni Disznótoros és Adventi Vásár - Mikóháza - 12.03
Mikulásvonat - Budapest - 12.03-06
Adventi Mesehotel - Budapest - 12.03-04
Ezoterikus Karácsonyi Fesztivál - Budapest - 12.04
Saturnalia - A karácsony gyökerei az antikvitásban - Budapest - 12.04
Tél a Krúdy-negyedben - Budapest - 12.04
VII. Jótékonysági vásár a gödi Búzaszem Iskolában - Göd (Alsógöd) - 12.04
Békéscsabai Mikulásfesztivál - Békéscsaba - 12.06
Aquaticum Jótékonysági Mikulás Futás - Debrecen - 12.06
Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Feszt - Győr - 12.08-10
Kiskőrösi Advent - Kiskőrös - 12.09-18
Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál - Gyula - 12.09-11
MineShow Debrecen - Debrecen - 12.10-11
Falusi Advent a Sóstói Múzeumfaluban - Nyíregyháza - 12.10
II. Országos Star Wars Rajongói Találkozó - Budapest - 12.10
Adventi Nyitott Pince Napok - Hajós - 12.10-11
Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár Gyenesdiáson - Gyenesdiás - 12.10-11
Hungarocomix 2016 - A magyar képregények napja - Budapest - 12.10
Múzeum+ KARÁCSONY - Budapest - 12.10
Aranycsengő Adventi Vásár - Siófok - 12.12-01
Magyarok Karácsonya - Ópusztaszer - 12.16
Adventi Kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban - Gödöllő - 12.17-18
Decathlon FittAréna - Budapest - 12.17
Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - 12.18-06
Karácsonyi Hoki Buli - Winter Classic a Városligetben - Budapest - 12.28-30
Óévbúcsúztató Operettgála - Aggtelek - 12.30
Petőfi Szilveszter - Kiskőrös - 12.31
2016. december
Izraeli Filmhét - Budapest - 12.01-07
Gozsdu Karácsonyi Vásár - Budapest - 12.02-16
FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás - Kecel - 12.02-04
Balatongyörök Adventi Forgatag - Balatongyörök - 12.02-04
Tetoválók Éjszakája - Budapest - 12.03
Monarchia Keringő - Bécsi Spanyol Lovasiskola - Budapest - 12.03-04
Forralt bor főző verseny és adventi forgatag - Tokaj - 12.03
Zempléni Disznótoros és Adventi Vásár - Mikóháza - 12.03
Mikulásvonat - Budapest - 12.03-06
Adventi Mesehotel - Budapest - 12.03-04
Ezoterikus Karácsonyi Fesztivál - Budapest - 12.04
Saturnalia - A karácsony gyökerei az antikvitásban - Budapest - 12.04
Tél a Krúdy-negyedben - Budapest - 12.04
VII. Jótékonysági vásár a gödi Búzaszem Iskolában - Göd (Alsógöd) - 12.04
Békéscsabai Mikulásfesztivál - Békéscsaba - 12.06
Aquaticum Jótékonysági Mikulás Futás - Debrecen - 12.06
Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Feszt - Győr - 12.08-10
Kiskőrösi Advent - Kiskőrös - 12.09-18
Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál - Gyula - 12.09-11
MineShow Debrecen - Debrecen - 12.10-11
Falusi Advent a Sóstói Múzeumfaluban - Nyíregyháza - 12.10
II. Országos Star Wars Rajongói Találkozó - Budapest - 12.10
Adventi Nyitott Pince Napok - Hajós - 12.10-11
Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár Gyenesdiáson - Gyenesdiás - 12.10-11
Hungarocomix 2016 - A magyar képregények napja - Budapest - 12.10
Múzeum+ KARÁCSONY - Budapest - 12.10
Aranycsengő Adventi Vásár - Siófok - 12.12-01
Magyarok Karácsonya - Ópusztaszer - 12.16
Adventi Kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban - Gödöllő - 12.17-18
Decathlon FittAréna - Budapest - 12.17
Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - 12.18-06
Karácsonyi Hoki Buli - Winter Classic a Városligetben - Budapest - 12.28-30
Óévbúcsúztató Operettgála - Aggtelek - 12.30
Petőfi Szilveszter - Kiskőrös - 12.31]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:39:24 +0100
<![CDATA[2016.12.21. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ÉLŐ KARÁCSONYI KAMARAAUKCIÓ]]> http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_elo_karacsonyi_kamaraaukcio_3746.php http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_elo_karacsonyi_kamaraaukcio_3746.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ
ÉLŐ KARÁCSONYI KAMARAAUKCIÓ A PINTÉR AUKCIÓSHÁZBAN | klasszikus, 20. századi modern és kortárs:...

Aukció időpontja: 2016. 12. 21. szerda 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:34:59 +0100
<![CDATA[2016.12.18. - VALIENT AUKCIÓSHÁZ Online Numizmatika, Kitüntetés Aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/valient_aukcioshaz__online_numizmatika__kituntetes_aukcio_3745.php http://antikregiseg.hu/hirek/valient_aukcioshaz__online_numizmatika__kituntetes_aukcio_3745.php
VALIENT AUKCIÓSHÁZ KFT.
Online Numizmatika, Kitüntetés, Képeslap és Régiség Aukció

Aukció időpontja: 2016. 12. 18. vasárnap 20:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:34:07 +0100
<![CDATA[2016.12.18. - VIRÁG JUDIT GALÉRIA 54. Téli aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_54__teli_aukcio_3744.php http://antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_54__teli_aukcio_3744.php
VIRÁG JUDIT GALÉRIA 54. Téli aukció

Aukció időpontja: 2016. 12. 18. vasárnap 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:32:34 +0100
<![CDATA[2016.12.17. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ Ezüstök és ékszerek]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_ezustok_es_ekszerek_3743.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_ezustok_es_ekszerek_3743.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ Ezüstök és ékszerek

Aukció időpontja: 2016. 12. 17. szombat 17:00
]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:31:44 +0100
<![CDATA[2016.12.17. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ADVENTI AUKCIÓ A VASZARY VILLÁBAN]]> http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_adventi_aukcio_a_vaszary_villaban_3742.php http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_adventi_aukcio_a_vaszary_villaban_3742.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ
ADVENTI AUKCIÓ A VASZARY VILLÁBAN - ÉLŐ AUKCIÓ BALATONFÜREDEN | klasszikus, 20. századi modern és...

Aukció időpontja: 2016. 12. 17. szombat 16:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:30:57 +0100
<![CDATA[2016.12.17. - HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 94. árverés | könyv, kézirat, papírrégiség, fotó]]> http://antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_94__arveres___konyv__kezirat__papirregiseg__foto_3741.php http://antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_94__arveres___konyv__kezirat__papirregiseg__foto_3741.php
HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ
94. árverés | könyv, kézirat, papírrégiség, fotó

aukció időpontja:2016. 12. 17. szombat 10:00 - 2016. 12. 17. szombat 13:00
aukció helyszíne:KOSSUTH KLUB | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:29:40 +0100
<![CDATA[2016.12.16. - STUDIO ANTIKVÁRIUM 36. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_36__konyvarveres_3740.php http://antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_36__konyvarveres_3740.php
STUDIO ANTIKVÁRIUM 36. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016. 12. 16. péntek 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:28:29 +0100
<![CDATA[2016.12.15. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 288. Gyorsárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_288__gyorsarveres_3739.php http://antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_288__gyorsarveres_3739.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 288. Gyorsárverés

Aukció időpontja: 2016. 12. 15. csütörtök 19:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:27:46 +0100
<![CDATA[2016.12.15. - KUGLERART SZALON GALÉRIA Karácsonyi Aukciója]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kuglerart_szalon_galeria_karacsonyi_aukcioja_3738.php http://antikregiseg.hu/hirek/kuglerart_szalon_galeria_karacsonyi_aukcioja_3738.php
KUGLERART SZALON GALÉRIA A KuglerArt Galéria Karácsonyi Aukciója

Aukció időpontja: 2016. 12. 15. csütörtök 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:26:39 +0100
<![CDATA[2016.12.15. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 221. aukció | Műtárgyak]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_221__aukcio___mutargyak_3737.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_221__aukcio___mutargyak_3737.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 221. aukció | Műtárgyak

Aukció időpontja: 2016. 12. 15. csütörtök 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:25:38 +0100
<![CDATA[2016.12.14. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 93. Ékszeraukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_93__ekszeraukcio_3736.php http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_93__ekszeraukcio_3736.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 93. Ékszeraukció, 2. Karácsonyi műtárgyaukció | 2. nap

Aukció időpontja: 2016. 12. 14. szerda 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:24:47 +0100
<![CDATA[2016.12.14. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 220/2. 19-20. századi festmények]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_220_2__19-20__szazadi_festmenyek_3735.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_220_2__19-20__szazadi_festmenyek_3735.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 220/2. 19-20. századi festmények

Aukció időpontja: 2016. 12. 14. szerda 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:23:47 +0100
<![CDATA[2016.12.13. - ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 84. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium_es_konyvlap_84__konyvarveres_3734.php http://antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium_es_konyvlap_84__konyvarveres_3734.php
ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 84. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016. 12. 13. kedd 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:21:57 +0100
<![CDATA[2016.12.13. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 93. Ékszeraukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_93__ekszeraukcio_3733.php http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_93__ekszeraukcio_3733.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 93. Ékszeraukció, 2. Karácsonyi műtárgyaukció | 1. nap

Aukció időpontja: 2016. 12. 13. kedd 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:21:06 +0100
<![CDATA[2016.12.13. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 220/1. Régi mesterek és 19. századi festmények]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_220_1__regi_mesterek_es_19__szazadi_festmenyek_3732.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_220_1__regi_mesterek_es_19__szazadi_festmenyek_3732.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 220/1. Régi mesterek és 19. századi festmények

Aukció időpontja: 2016. 12. 13. kedd 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:20:09 +0100
<![CDATA[2016.12.12. - PREMIER GALÉRIA 17. festmény aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/premier_galeria_17__festmeny_aukcio_3731.php http://antikregiseg.hu/hirek/premier_galeria_17__festmeny_aukcio_3731.php
PREMIER GALÉRIA 17. festmény aukció

Aukció időpontja: 2016. 12. 12. hétfő 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:18:57 +0100
<![CDATA[2016.12.12. - VILLÁS GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ Karácsonyi Kamaraárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_es_aukcioshaz_karacsonyi_kamaraarveres_3730.php http://antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_es_aukcioshaz_karacsonyi_kamaraarveres_3730.php
VILLÁS GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ Karácsonyi Kamaraárverés

aukció időpontja:2016. 12. 12. hétfő 17:00
aukció helyszíne:Villás Galéria | 4026 Debrecen, Bem tér 2.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:18:06 +0100
<![CDATA[2016.12.11. - ANTIK ENTERIŐR Enteriőr Antik 6. grafika, festmény]]> http://antikregiseg.hu/hirek/antik_enterior_enterior_antik_6__grafika__festmeny_3729.php http://antikregiseg.hu/hirek/antik_enterior_enterior_antik_6__grafika__festmeny_3729.php
ANTIK ENTERIŐR Enteriőr Antik 6. grafika, festmény és műtárgy aukció

aukció időpontja:2016. 11. 28. hétfő 14:00 - 2016. 12. 11. vasárnap 21:00
aukció helyszíne:online az Enteriőr Antik Aukció oldalon
]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:16:45 +0100
<![CDATA[2016.12.11. - ARTÉZI GALÉRIA 2016-os online őszi festményaukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/artezi_galeria_2016-os_online_oszi_festmenyaukcio_3728.php http://antikregiseg.hu/hirek/artezi_galeria_2016-os_online_oszi_festmenyaukcio_3728.php
ARTÉZI GALÉRIA 2016-os online őszi festményaukció

Aukció időpontja: 2016. 11. 11. PÉNTEK 14:30 - 2016. 12. 11. VASÁRNAP 17:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:15:27 +0100
<![CDATA[2016.12.10. - ALMÁRIUM RÉGISÉGBOLT ÉS GALÉRIA 15. Győri Művészeti Árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/almarium_regisegbolt_es_galeria_15__gyori_muveszeti_arveres_3727.php http://antikregiseg.hu/hirek/almarium_regisegbolt_es_galeria_15__gyori_muveszeti_arveres_3727.php
ALMÁRIUM RÉGISÉGBOLT ÉS GALÉRIA 15. Győri Művészeti Árverés

aukció időpontja:2016. 12. 10. szombat 18:00 - 2016. 12. 10. szombat 21:00
aukció helyszíne:Almárium Régiségbolt és Galéria, 9022 Győr, Schweidel u. 15.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:13:01 +0100
<![CDATA[2016.12.10. - VILLÁS GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 53. Festmény- és műtárgyárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_es_aukcioshaz_53__festmeny-_es_mutargyarveres_3726.php http://antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_es_aukcioshaz_53__festmeny-_es_mutargyarveres_3726.php
VILLÁS GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 53. Festmény- és műtárgyárverés

Aukció időpontja: 2016. 12. 10. szombat 15:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:11:41 +0100
<![CDATA[2016.12.10. - ARTE GALÉRIA 72. aukció - grafika, fotó, érem]]> http://antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria_72__aukcio_-_grafika__foto__erem_3725.php http://antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria_72__aukcio_-_grafika__foto__erem_3725.php
ARTE GALÉRIA ÉS AUKCIÓS IRODA / ARTE.HU
72. aukció - grafika, fotó, érem, kisplasztika

aukció időpontja:2016. 12. 10. szombat 11:00 - 2016. 12. 10. szombat 14:00
aukció helyszíne:Budapesti Építészeti Központ - 1052 Budapest V.,kerület, Petőfi Sándor u.5.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:10:33 +0100
<![CDATA[2016.12.09. - BABEL ANTIKVÁRIUM 18. árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/babel_antikvarium_18__arveres_3724.php http://antikregiseg.hu/hirek/babel_antikvarium_18__arveres_3724.php
BABEL ANTIKVÁRIUM 18. árverés

aukció időpontja:2016. 12. 09. péntek 17:00
aukció helyszíne:Budapesti Ügyvédi Kamara | 1055 Budapest, Szalay u. 7.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:08:57 +0100
<![CDATA[2016.12.08. - PÁRISI GALÉRIA Karácsonyi festmény és műtárgy aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_karacsonyi_festmeny_es_mutargy_aukcio_3723.php http://antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_karacsonyi_festmeny_es_mutargy_aukcio_3723.php
PÁRISI GALÉRIA Karácsonyi festmény és műtárgy aukció

aukció időpontja:2016. 12. 08. csütörtök 18:00 - 2016. 12. 08. csütörtök 21:00
aukció helyszíne:Danubius Hotel Astoria | Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:05:05 +0100
<![CDATA[2016.12.08. - BODA GALLERY OF ART Boda 19. árverés | Karácsonyi aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_19__arveres___karacsonyi_aukcio_3722.php http://antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_19__arveres___karacsonyi_aukcio_3722.php
BODA GALLERY OF ART Boda 19. árverés | Karácsonyi aukció

aukció időpontja:2016. 12. 08. csütörtök 18:00
aukció helyszíne:BÁLNA BUDAPEST, 1093, Fővám tér 11-12 ]]>
Wed, 30 Nov 2016 18:48:07 +0100
<![CDATA[2016.12.07. - MŰGYŰJTŐK HÁZA Karácsonyi aukció I.]]> http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_karacsonyi_aukcio_i__3720.php http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_karacsonyi_aukcio_i__3720.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA Karácsonyi aukció I.

Aukció időpontja: 2016. 12. 07. szerda 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:52:54 +0100
<![CDATA[2016.12.07. - BIKSADY GALÉRIA 40. Árverés | Műtárgyak]]> http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_40__arveres___mutargyak_3719.php http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_40__arveres___mutargyak_3719.php
BIKSADY GALÉRIA 40. Árverés | Műtárgyak

Aukció időpontja: 2016. 12. 07. szerda 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:51:49 +0100
<![CDATA[2016.12.07. - VÁROSFAL ANTIKVÁRIUM 28. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/varosfal_antikvarium_28__konyvarveres_3718.php http://antikregiseg.hu/hirek/varosfal_antikvarium_28__konyvarveres_3718.php
VÁROSFAL ANTIKVÁRIUM 28. könyvárverés

aukció időpontja:2016. 12. 07. szerda 17:00
aukció helyszíne:Újlipótvárosi Klub-Galéria | 1136 Budapest, Tátra u. 20/B ]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:50:55 +0100
<![CDATA[2016.12.06. - BIKSADY GALÉRIA 39. Árverés | Festmények]]> http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_39__arveres___festmenyek_3717.php http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_39__arveres___festmenyek_3717.php
BIKSADY GALÉRIA 39. Árverés | Festmények

Aukció időpontja: 2016. 12. 06. kedd 18:00]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:49:17 +0100
<![CDATA[2016.12.04. - CONTEMPO ART AUCTIONS I. Árverés Grafika, fotó, koncept]]> http://antikregiseg.hu/hirek/contempo_art_auctions_i__arveres_grafika__foto__koncept_3716.php http://antikregiseg.hu/hirek/contempo_art_auctions_i__arveres_grafika__foto__koncept_3716.php
CONTEMPO ART AUCTIONS I. Árverés • Grafika, fotó, koncept • Művek a XX. század második feléből

aukció időpontja:2016. 12. 04. vasárnap 17:00
aukció helyszíne:LOFFICE Coworking | 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.

]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:48:11 +0100
<![CDATA[2016.12.03. - KRISZTINA ANTIKVÁRIUM 40. könyv és papírrégiség árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_antikvarium_40__konyv_es_papirregiseg_arveres_3715.php http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_antikvarium_40__konyv_es_papirregiseg_arveres_3715.php
KRISZTINA ANTIKVÁRIUM 40. könyv és papírrégiség árverés

Aukció időpontja:2016. 12. 03. szombat 10:00

Aukció helyszíne:ECE City Center | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:46:26 +0100
<![CDATA[2016.12.02. - KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 141. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_141__konyvarveres_3714.php http://antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_141__konyvarveres_3714.php
KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 141. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016.12.02. PÉNTEK 17:00

Aukció helyszíne:Festetics Palota (Andrássy Egyetem), 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.]]>
Wed, 30 Nov 2016 17:44:50 +0100
<![CDATA[2016.11.01. - Fesztivál ajánló - 2016. novemberi fesztivál események]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__novemberi_fesztival_esemenyek_3713.php http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__novemberi_fesztival_esemenyek_3713.php


FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2016. NOVEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - (11.27.-12.18.)
Advent és Karácsony Keszthelyen - Keszthely - (11.27.-12.24.)
Advent Orosházán - Orosháza - (11.27.-12.24.)
Adventi előkészületek - Hortobágy - (11.26.)
Adventi Téli Fesztivál és Vásár Győr - Győr - (11.25.-12.23.)
Adventi ünnep a Bazilikánál - Budapest - (2016.11.27.-2017.01.02.)
Adventi vasárnapok a Várkert Bazárban - Budapest - (11.27.-12.18.)
Adventtől Vízkeresztig Szentendrén - Szentendre - (2016.11.28.-2017.01.03.)
Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállítás - Budapest - (11.18.-20.)
Asia GasztroFesztivál - Budapest - (11.12.)
BabaArt - Budapest - (11.06.-07.)
BabaMama Expo - Budapest - (11.18.-20.)
Bajai Baba-mama Expo - Baja - (11.06.)
Bakony Expo - Veszprém - (11.04.-06.)
Balaton maraton és félmaraton - Siófok - (11.19.-20.)
Bánhorváti Krumplis Lángos Fesztivál - Bánhorváti - (11.26.)
Beauty Szakkiállítás és Vásár - Budapest - (11.05.-06.)
Boltkór Gardrób Garázsvásár - Budapest - (11.06.)
Bónusz Electronic Music Festival - Budapest - (11.11.)
Budapest Showcase Hub - BUSH Fesztivál - Budapest - (11.16.-19.)
Budapest Tattoo Expo - Budapest - (11.19.)
Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár - Budapest - (2016.11.11.-2017.01.01.)
Budapesti Big Band Találkozó - Budapest - (11.12.-13.)
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál - Budapest - (11.04.-06.)
Budapesti Zsidó Filmfesztivál - Budapest - (11.17.-20.)
Budapesti Zsidó Filmfesztivál - Budapest - (11.17.-20.)
Ceglédi Advent - Cegléd - (11.27.-12.23.)
Egris Kamaraopera Fesztivál - Eger - (11.04.-06.)
Ékszerek Éjszakája - Több városban - (11.04.-06.)
Everness Weekend - Budapest - (11.04.-06.)
Fehérvári Advent - Székesfehérvár - (11.27.-12.24.)
Fordulópont - Budapest - (11.17.-20.)
Garda Fesztivál - Tihany - (11.04.-06.)
Gasztronómiai és Böllérfesztivál - Eger - (11.19.-20.)
Globalista Konyha - Budapest - (11.19.-20.)
Győri Könyvszalon - Győr - (11.18.-20.)
Harry Potter családi nap - Tatabánya - (11.28.)
Havannai Forralt Bor Fesztivál - Budapest - (11.12.)
Héttorony Fesztivál - Több városban - (11.04.-20.)
Józsefvárosi Advent - Budapest - (11.25.-12.23.)
Karácsonyváró napok - Tihany - (11.27.-12.21.)
Kecskeméti Téli Fesztivál - Kecskemét - (2016.11.25.-2017.01.01.)
Klebelsberg Kuno Hét - Budapest - (11.09.-16.)
KockaFeszt - Több városban - (11.19.-20.)
Koreai Filmfesztivál - Több városban - (11.08.-12.)
Lelki Egészség Éjszakája - Budapest - (11.05.)
Marie Claire Fashion Days - Budapest - (11.11.-13.)
Márton Napi Libalakoma - Hajdúszoboszló - (11.11.-13.)
Márton napi libaságok - Balatonkenese - (11.12.)
Márton Napi Pálinkafesztivál - Siófok - (11.11.-13.)
Márton napi vigasságok - Zalaegerszeg - (11.12.)
Márton-nap - Fonyód - (11.11.)
Márton-napi Családi Fesztivál - Hévíz - (11.12.-13.)
Márton-napi libanap - Felsőörs - (11.12.)
Márton-napi libator - Hajdúböszörmény - (11.12.)
Mézfesztivál és Termelői Vásár - Zalaegerszeg - (11.26.-27.)
Microsoft Play It Show Budapest - Budapest - (11.26.)
Minecinema - A fénytelen királyság - Budapest - (11.05.-06.)
Mitiszol Fesztivál - Budapest - (11.12.)
MittelCinemaFest - Budapest - (11.05.-22.)
Mórahalmi Pálinkaverseny - Mórahalom - (11.26.)
Nagy Dia Nap - Budapest - (11.07.)
Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál - Orfű - (11.05.)
Nagykanizsai Tortafesztivál - Nagykanizsa - (11.26.)
Nemzetközi Rovarbörze - Budapest - (11.13.)
Noise Anatomy Festival - Budapest - (11.11.)
OPEN Fesztivál - Budapest - (11.21.-26.)
Orchidea Kiállítás és Vásár - Budapest - (11.10.-13.)
Országos Táncjáték Fesztivál - Budapest - (11.12.)
Palócgála - Eger - (11.18.-20.)
Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár - Pécs - (11.25.-12.24.)
Photoexpo - Budapest - (11.05.-06.)
Reel Rock - Budapest - (11.10.-11.)
Savaria Salsa Fesztivál - Szombathely - (11.25.-27.)
Soproni Sütemény és Tortafesztivál - Sopron - (11.06.)
Sütemény és Tortafesztivál - Budapest - (11.12.-13.)
Szegedi Jazz Napok - Szeged - (11.11.-12.)
Szegedi Mangalica Fesztivál - Szeged - (11.04.-06.)
Szekszárdi Advent - Szekszárd - (11.27.-12.23.)
Szekszárdi Néptáncfesztivál - Szekszárd - (11.19.)
Szent Márton Újborfesztivál és Libator - Szentendre - (11.12.-13.)
Társasjátékok ünnepe - Budapest - (11.26.-27.)
Tatai Vadlúd Sokadalom - Tata - (11.25.-26.)
Telekom Electronic Beats Festival - Budapest - (11.04.-05.)
Téli Ünnepi Napok Vác - Vác - (11.23.-12.31.)
Tematikus hétvégék a gyenesdiási - Gyenesdiás - (11.05.-26.)
TerraAkva - Budapest - (11.20.)
Textúra 2016 Összművészeti Fesztivál - Budapest - (11.08.-12.13.)
Total Dance Festival - Budapest - (11.19.)
Újbor- és Sajtfesztivál - Budapest - (11.26.-27.)
Ukrán Filmhét - Budapest - (11.06.-11.)
Városi Advent Gyulán - Gyula - (11.29.)
Verzió - Budapest - (11.08.-13.)
Zirc advent - Zirc - (11.26.-12.18.)
100 Hungarikum Bormustra - Keszthely - (11.26.)
50+ Nyugdíjas Expo - Budapest - (11.25.-26.)
56-os filmek a Corvinban - Budapest - (11.05.-06.)]]>
Thu, 03 Nov 2016 09:05:07 +0100
<![CDATA[2016.10.03. - A részeg szex mellett több pózt is kerülendőnek tartottak a viktoriánus korban]]> http://antikregiseg.hu/hirek/a_reszeg_szex_mellett_tobb_pozt_is_kerulendonek_tartottak_a_viktorianus_korban_3712.php http://antikregiseg.hu/hirek/a_reszeg_szex_mellett_tobb_pozt_is_kerulendonek_tartottak_a_viktorianus_korban_3712.php
Az álló pozícióban vagy felhúzott térdekkel folytatott szexuális együttlétet nem javasolták. A téma egy korabeli „szakértője” például leszögezte: „Egyetlen nő sem vágyhat ilyen együttlétre, mivel nem nyújthat számára élvezetet”, más pedig úgy vélte, egy törékeny teremtés akár halálos sérülést is szenvedhet. Emellett pedig jelentősebb alkoholmennyiség elfogyasztása után történő közösülést sem tartották ildomosnak, mivel úgy vélték, az így fogant gyerekek valószínűleg „idiotizmustól és számos idegrendszeri betegségtől” fognak szenvedni. A stroke kockázata miatt szintén nem ajánlották a kiadós evés utáni szexet.

A viktoriánus korban még azt is tisztátalannak minősítették a magazinok, ha egy nő megtisztította az intim testrészeit. Bár az embernek sokszor más a benyomása, és nosztalgiával tekint a korra, valójában rendkívül egészségtelen viszonyok között kellett élniük az embereknek: a szemét elöntötte az utcákat, és még az orvosok sem sokat adtak a higiéniára (ez a század végén persze megváltozott) – magyarázza Therese Oneill. A dezodorok csak a századforduló környékén jelentek meg, ezért a nők ehelyett illatosított szerekkel locsolták magukat – gyakorlatilag mindenhol. Illatosított hajolajok, illatosított hintőpor, és minden, amit a nők magukra kentek, sűrű virágillatú volt, hogy így próbálják meg elfedni az egyébként meglehetősen erős testszagokat. Ráadásul manapság már ezeket az illatosított szereket és parfümöket is nehezen viselné el az orrunk. A viktoriánus korban például az ámbráscetek belsőségeiből kinyert ámbra meglehetősen népszerűnek számított.

Az orvosok ennek ellenére nem ajánlották a gyakori fürdést, mivel úgy tartották, a test annak hatására túlságosan sebezhetővé válna, és jóval fogékonyabb lenne a fertőzésekre. Az ajánlott módszer a hideg szivaccsal végzett mosakodás volt. Ami a hajmosást illeti, a nőknek azt tanácsolták, a tiszta ammóniát hígítsák meleg vízzel, és az egy nyert szert masszírozzák a fejbőrbe. Mivel a vízzel reakcióba lépő ammónia erősen maró hatású vegyületet eredményez, a nők a hajukban található piszok mellett olykor a fejbőrük egy részétől is megszabadultak. Samponként emellett hagymaitalt is javasoltak, amely feltehetően nem segített abban, hogy kevésbé megterhelő legyen az emberek orra számára az egyébként is szagokkal telített környezet.

Bár a viktoriánus korban már ismerték a sminket, a felhasznált alapanyagok a legkevésbé sem voltak bőrbarátnak nevezhetők, sőt, olykor egyenesen mérgezőnek bizonyultak. A szemceruza gyakran ugyanabból az anyagból készült, mint a tinta, az „érzéki hatás” érdekében a szembe csepegtetett nadragulyakivonattól kitágult a pupilla, az alapozó korai őséhez pedig jelentős fehérólom-mennyiséget is felhasználtak. Fiatalos arcbőrük a nők aludhattak úgy, hogy lefekvés előtt nyers állati zsiradékkal kenték be az arcukat, a marhahús pedig a ráncok eltüntetésére szolgált.

A nők persze arra is odafigyeltek, hogy leadják a felesleges kilókat, amihez szintén „csodaszerek” tárháza állt rendelkezésükre. Egyes fogyasztószerek valódi mérgeket is tartalmaztak (például arzént vagy sztrichnint), és volt olyan módszer is, amelynek részeként le kellett nyelni egy galandférget, amelynek megöléséhez később még több gyógyszer kellett.

Forrás: MTI]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:54:12 +0100
<![CDATA[2016.10.08. - Megosztja a németeket Hitler bunkerjének másolata]]> http://antikregiseg.hu/hirek/_megosztja_a_nemeteket_hitler_bunkerjenek_masolata_3711.php http://antikregiseg.hu/hirek/_megosztja_a_nemeteket_hitler_bunkerjenek_masolata_3711.php
Hitler hivatalának másolatát csütörtökön mutatták be egy egykori légvédelmi óvóhelyen, mintegy két kilométernyire a régen lebontott eredeti bunkertől. Wieland Giebel, a kiállítás kurátora azt mondta, hogy a berlini bunker nem egy "Hitler-show" színpada.

Giebel a dpa német hírügynökséggel közölte: a másolatot csak idegenvezetővel lehet megtekinteni, egy olyan bunkerben, amelyet eredetileg 3500 emberre terveztek, és a háború végén 12 ezren laktak benne, szemben a Führer tágas bunkerével. A közelben található, a nácik bűntetteit dokumentáló berlini Terror Háza, azaz a Topographie des Terrors múzeum hatásvadászatnak nevezte a másolatot.

Forrás: MTI]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:50:56 +0100
<![CDATA[2016.10.14. - Több száz év után felnyitották Jézus sírját]]> http://antikregiseg.hu/hirek/tobb_szaz_ev_utan_felnyitottak_jezus_sirjat_3710.php http://antikregiseg.hu/hirek/tobb_szaz_ev_utan_felnyitottak_jezus_sirjat_3710.php
A tizenhatodik században márványlapokkal fedték le azokat a köveket, amelyekre a hagyomány szerint keresztre feszítése után Jézus Krisztus testét egy sziklasírban elhelyezték, majd ezen márványkő köré a tizenkilencedik század elején több méter magas márványból szentélyt építettek. A sírhelyet fedő márványlapokat szerdán elmozdították, hogy felnyissák és megvizsgálják a kereszténység legszentebb helyét, valamint felújítsák Jeruzsálem óvárosában a Szent sír templomnak ezt a részét, a mintegy kétszáz éves, és már összeomlás fenyegette építményt.

Az elmozdítás után a márványlap alatt régi kötőanyagokat találtak, valamint egy régebbi, a keresztesek idejéből származó, tizenkettedik századi márványlapot a kereszt jelével. Csütörtökön a görög szakemberek eljutottak a szikla szintjéig, amelyen a hagyomány szerint Jézus Krisztus teste volt. A feltárást dokumentálják, és eredményeiről a közeljövőben beszámolnak majd. A restaurálási munkálatok május végén kezdődtek meg, miután történelmi egyezség született a görög ortodoxok, az örmény egyház, és a római katolikus ferences rend között a közösen elvégzendő helyreállításról, amelyet a görög kormány és magánadományok, köztük Jordánia királya is pénzzel támogatott.

A márványszentélyt legutóbb 1947-ben erősítették meg kívülről vasgerendákkal, mert több kisebb földrengés nyomán már akkor olyan rossz állapotban volt, hogy összedőlésétől tartottak, de a belsejében akkor nem végeztek felújítást. A szentély mostanára annyira veszélyessé vált, hogy másfél évvel ezelőtt a rendőrség néhány órára lezárta a zarándokok elől, ami hatalmas felháborodást okozott a keresztény egyházak körében, mert a rendőrség előzetes értesítés és tanácskozás nélkül döntött a szerinte látogathatatlanná vált építmény lezárása mellett. Azonban ez az esemény fél évvel ezelőtt létrehozta az összefogást a felújításról a különböző keresztény egyházak között.

Az egyezmény értelmében az athéni Nemzeti Műszaki Egyetem felelős a munkálatokért, amelyeket a görög ortodox pátriárka és a római katolikus egyházhoz tartozó Szentföld őrzői rend képviselői felügyelnek. A restaurálás során felújítanak minden vascsövet, titánrudakat helyeznek a kövekbe és különleges anyagokat fecskendeznek a sziklába megerősítése érdekében. A szentély egyes részeit elszállítják, majd felújítva építik vissza.

Forrás: MTI]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:46:23 +0100
<![CDATA[2016.10.16. - Egészen mostanáig lappangott Aba-Novák Vilmos feleségét ábrázoló remekműve]]> http://antikregiseg.hu/hirek/egeszen_mostanaig_lappangott_aba-novak_vilmos_feleseget_abrazolo_remekmuve_3709.php http://antikregiseg.hu/hirek/egeszen_mostanaig_lappangott_aba-novak_vilmos_feleseget_abrazolo_remekmuve_3709.php
A művek nagy része a családi boldogság, a felhőtlen társas lét pillanatainak személyes hangú megörökítése. Egyik kritikusa a következőket írta ekkor: "Aba-Novák Vilmos egyik legérdekesebb tagja ennek a csoportnak. Útja már meglehetősen különvált a többiekétől, ő a legegyénibb és a legmerészebb. Izzó színeket áraszt vásznaira, amelyek szinte felforró erővel, égő felületeken lökik ki a formát." (Mariay 1927.) A kiállított képek között 1925 és 1927 között, Felsőbányán és Zugligetben született művek szerepeltek. Az egészen mostanáig lappangó Olvasó nő e zugligeti képek egyik leggyönyörűbb darabja.

Az Olvasó nő a művész feleségét, Vulkovic Katót és az Aba-Novák körül gyülekező művésztársasághoz tartozó Mattioni Eszter festőnő egyik kedvenc dobermannját ábrázolja. Aba-Novákék még 1924-ben költöztek az addigi lakásukként szolgáló, pár négyzetméternyi pesti mosókonyhából, a budai Zugliget egyik hangulatos kiskocsmájának melléképületébe. Aba-Novák több remek képen is megörökítette a Csillagvölgyi út 3-as szám alatti vendéglő kertjét és az azt gyakran benépesítő művésztársaságot. Így kerülhetett a képbe Mattioni dobermannja, mely Aba-Novák több, ezekben az években született festményén is feltűnik.

A festőnő így emlékezett erre az időszakra: "Már egészen fiatalon, [...] kellemes időtöltés és kikapcsolódás volt a kollégákkal a világ dolgairól való eszmecsere, fesztelen diskurzus. Leginkább összeverődött a társaság az Aba-Novák Vilmosék megrendezte szilvesztereken. Erre az eseményre szinte egész éven át készültünk. Aba-Novákék akkoriban Zugligetben, egy öreg vendéglő oldalszárnyában éltek, ahol Kató, a feleség vaskályhán sütötte a hurkát, mi pedig ródliztunk a 28 fokos hidegben. Később budai, mostmár nagy műtermes lakásukban érdekes, intellektuális kisugárzású társaság gyűlt össze: a képzőművészek mellett írók, színészek, másfajta bohémek." (Mattioni 1990.) Visszatérve az Olvasó nőre, bár az életből ellesett pillanatot mutató festményen az 1927-es évszám olvasható, mutatkozik némi, de csak látszólagos ellentmondás a dátum, a kép kiállításának időpontja és a látható jelenet között.

Aba-Novák 1925-ben elnyerte a Szinyei Merse Pál Társaság ötmillió koronás utazási ösztöndíját, melyet a következő év első felében váltott be, körutat téve Itália, Svájc és Franciaország érintésével. Az 1926-os év második felében viszont már bizonyosan Budapesten tartózkodott, ezért készülhetett olyan sok zugligeti témájú festmény ebben az időszakban. Az Olvasó nő ötlete, első változata és java része biztosan ekkor, 1926 nyarán-őszén született; feltehetően csak az utolsó, befejező ecsetvonások miatt kerülhetett rá az 1927-es dátum. Az egészen kimagasló kvalitású képen, Aba-Novák egyenrangú fontosságot tulajdonított a fénytelített színek és plasztikus formák egyensúlyának. A virtuóz ecsetkezeléssel pedig mesteri módon fogta egységbe a kompozíciót. A mű egyik legközelebbi analógiája, az ugyancsak 1927 februárjában bemutatott, szintén az előző, zugligeti nyáron készült Borlopó című remekmű.

A festmény a BÁV 69. Művészeti aukcióján kerül kalapács alá november 10-én a MOM Kulturális Központban 12.000.000 forintos kikiáltási áron.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:42:55 +0100
<![CDATA[2016.10.28. - Új érvvel rukkolt elő a 271 Picasso-művet 40 évig a garázsában rejtegető villanyszerelő]]> http://antikregiseg.hu/hirek/uj_ervvel_rukkolt_elo_a_271_picasso-muvet_40_evig_a_garazsaban_rejtegeto_villanyszerelo_3708.php http://antikregiseg.hu/hirek/uj_ervvel_rukkolt_elo_a_271_picasso-muvet_40_evig_a_garazsaban_rejtegeto_villanyszerelo_3708.php
Pierre Le Guennec-t és feleségét 2015 márciusban csalás miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a dél-franciaországi Grasse büntetőbírósága. A 76 éves nyugdíjas akkor azt állította, hogy a műveket az 1973-ban elhunyt Picassótól és a feleségétől, Jacqueline-től kapta, amikor utolsó otthonukban, a Cannes közelében fekvő Mougins településen lévő házukban dolgozott. A perben meghallgatott tanúk azonban egyértelműen kizárták ezt a feltételezést.

Az Aix-en-Provence-ban hétfőn kezdődött és december 16-ig tartó fellebbviteli perben Pierre Le Guennec egy újabb verzióval állt elő. Azt mondta, hogy azért kerültek hozzá a művek, mert Jacqueline Picassónak problémái voltak a festő fiával, Claude-dal. Néhány hónappal Picasso halála után Jacqueline "megkért, hogy mintegy 15-17 szemetes zsákban helyezzem biztonságba magamnál (a műveket). Később azt kérte, hogy majd adjam vissza őket, kivéve egyet, amire azt mondta, tartsa meg, ez a magáé" - mondta a bíróság előtt a volt villanyszerelő.

Pierre Le Guennec szerint elképzelhető, hogy a hagyatéki eljárás alól akarta a család kivonni a zsákokba tett műveket. Azt állította, azért nem mondta el korábban az igazságot, mert félt, hogy azzal vádolják meg, hogy ellopta ezeket a zsákokat. Az örökösök képviselői szerint a villanyszerelő az első fokú per után a fellebbviteli perben egy újabb hazugsággal állt elő. A kisnyugdíjas házaspárt "lopásból származó vagyonnal való csalásban" mondta ki bűnösnek a bíróság másfél évvel ezelőtt, de a nyomozás nem tudta megállapítani, hogy a lopásnak ki vagy kik voltak az elkövetői.

Az ügyészség szerint a házaspár kihasználta Pablo Picasso bizalmát és emlékét, amikor a művekhez hozzájutott. Az ügyész ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az ügyből a gyanúsítottaknak nem származott anyagi hasznuk. Az ügy 2010-ben robbant ki, amikor a villanyszerelő a Picasso Administrationnál akarta hitelesíttetni a 271 művet, amelyet elmondása szerint ajándékba kapott a művésztől. Jean-Jacques Neuer, Claude Picasso ügyvédje gyanúsnak találta, hogy az alperesek nem emlékeztek, hogy 1970-ben, 1971-ben vagy 1972-ben kapták a csomagot.

A művek az 1900 és 1932 közötti időszakból származnak. Az ügyvédszerint erős képzelőerő kell ahhoz, hogy az ember elhiggye: Picasso 70 évig őrizgette a műveket, majd egyszerre csak elajándékozta őket. A gyűjtemény nagyon vegyes, a művek többsége nincs aláírva és nem szerepel a festő 1973-as halála után készített hagyatéki nyilvántartásban. Vannak közötte rendkívül értékes kubista kollázsok, rajzfüzetek, sőt hat kis olajfestmény és 28 kőnyomat is.

Forrás: MTI]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:39:28 +0100
<![CDATA[2016.11.27. - PERLENSIS 26. online árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/perlensis_26__online_arveres_3707.php http://antikregiseg.hu/hirek/perlensis_26__online_arveres_3707.php
PERLENSIS 26. online árverés / 4 napos/ november 27. o7,oo órától

Aukció időpontja: 2016. 11. 27. vasárnap 07:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:33:57 +0100
<![CDATA[2016.11.26. - CRYSTAL ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 15. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/crystal_antikvarium_es_aukcioshaz_15__konyvarveres_3706.php http://antikregiseg.hu/hirek/crystal_antikvarium_es_aukcioshaz_15__konyvarveres_3706.php
CRYSTAL ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 15. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016. 11. 26. szombat 16:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:31:55 +0100
<![CDATA[2016.11.26. - LASKAI OSVÁT ANTIKVÁRIUM 26. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/laskai_osvat_antikvarium_26__konyvarveres_3705.php http://antikregiseg.hu/hirek/laskai_osvat_antikvarium_26__konyvarveres_3705.php
LASKAI OSVÁT ANTIKVÁRIUM 26. könyvárverés

Aukció időpontja:2016. 11. 26. szombat 10:00

Aukció helyszíne:Szent Adalbert Központ (Esztergom, Szent István tér 10.)]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:30:34 +0100
<![CDATA[2016.11.25. - KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 140. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_140__konyvarveres_3704.php http://antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_140__konyvarveres_3704.php
KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 140. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016. 11. 25. péntek 17:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:28:42 +0100
<![CDATA[2016.11.25. - BIHAR ANTIKVÁRIUM 16. Könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bihar_antikvarium_16__konyvarveres_3703.php http://antikregiseg.hu/hirek/bihar_antikvarium_16__konyvarveres_3703.php
BIHAR ANTIKVÁRIUM 16. Könyvárverés

Aukció időponja: 2016. 11. 25. péntek 16:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:27:14 +0100
<![CDATA[2016.11.23. - MŰGYŰJTŐK HÁZA 102. árverés, festmény, grafika, műtárgy]]> http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_102__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3702.php http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_102__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3702.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA 102. árverés, festmény, grafika, műtárgy

Aukció időpontja: 2016. 11. 23. szerda 18:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:25:54 +0100
<![CDATA[2016.11.20. - DUNAFILA BÉLYEGKERESKEDELEM 34. Nemzetközi bélyeg árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/dunafila_belyegkereskedelem_34__nemzetkozi_belyeg_arveres_3701.php http://antikregiseg.hu/hirek/dunafila_belyegkereskedelem_34__nemzetkozi_belyeg_arveres_3701.php
DUNAFILA BÉLYEGKERESKEDELEM 34. Nemzetközi bélyeg árverés

Aukció időpontja: 2016. 11. 20. vasárnap 13:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:24:23 +0100
<![CDATA[2016.11.19. - SZŐNYI ANTIKVÁRIUMA 36. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvariuma_36__konyvarveres_3700.php http://antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvariuma_36__konyvarveres_3700.php
SZŐNYI ANTIKVÁRIUMA 36. könyvárverés

Aukció időpontja:2016. 11. 19. szombat 10:00

Aukció helyszíne:Budapest Jazz Club, (volt Duna mozi) Bp. XIII. Hollán Ernő u. 7.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:23:05 +0100
<![CDATA[2016.11.18. - PÁRISI GALÉRIA Festmény és műtárgy aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_festmeny_es_mutargy_aukcio_3699.php http://antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_festmeny_es_mutargy_aukcio_3699.php
PÁRISI GALÉRIA Festmény és műtárgy aukció- Bayer Ilona, televíziós újságíró gyűjteményéből

Aukció időpontja: 2016. 11. 18. péntek 18:00 - 2016. 11. 18. péntek 21:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:21:13 +0100
<![CDATA[2016.11.12. - KRISZTINA ANTIKVÁRIUM 39. könyv és papírrégiség árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_antikvarium_39__konyv_es_papirregiseg_arveres_3698.php http://antikregiseg.hu/hirek/krisztina_antikvarium_39__konyv_es_papirregiseg_arveres_3698.php
KRISZTINA ANTIKVÁRIUM 39. könyv és papírrégiség árverés

Aukció időpontja:2016. 11. 12. szombat 10:00

Aukció helyszíne:ECE City Center | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:19:12 +0100
<![CDATA[2016.11.10. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 69. Művészeti aukció | 2. nap]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_69__muveszeti_aukcio___2__nap_3697.php http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_69__muveszeti_aukcio___2__nap_3697.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 69. Művészeti aukció | 2. nap

Aukció időpontja:2016. 11. 10. csütörtök 17:00

Aukció helyszíne:MOM Kulturális Központ | 1124 Budapest, Csörsz u. 18.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:16:56 +0100
<![CDATA[2016.11.09. - MŰGYŰJTŐK HÁZA 101. árverés, festmény, grafika, műtárgy]]> http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_101__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3696.php http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_101__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3696.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA 101. árverés, festmény, grafika, műtárgy

Aukció időpontja:2016. 11. 09. szerda 18:00

Aukció helyszíne:Műgyűjtők Háza | Bp., II. Zsigmond tér 8.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:14:30 +0100
<![CDATA[2016.11.09. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 69. Művészeti aukció | 1. nap]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_69__muveszeti_aukcio___1__nap_3695.php http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_69__muveszeti_aukcio___1__nap_3695.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 69. Művészeti aukció | 1. nap

Aukció időpontja:2016. 11. 09. szerda 17:00

Aukció helyszíne:MOM Kulturális Központ | 1124 Budapest, Csörsz u. 18.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:11:46 +0100
<![CDATA[2016.11.08. - BIKSADY GALÉRIA 38. Árverés - szőnyegek, bútor]]> http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_38__arveres_-_szonyegek__butor_3694.php http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_38__arveres_-_szonyegek__butor_3694.php
BIKSADY GALÉRIA 38. Árverés | Szőnyegek Kótai József gyűjteményéből, bútor

Aukció időpontja: 2016. 11. 08. kedd 18:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:09:40 +0100
<![CDATA[2016.11.08. - ABAÚJ ANTIKVÁRIUM 83. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium__83__konyvarveres_3693.php http://antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium__83__konyvarveres_3693.php
ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 83. könyvárverés

Aukció időpontja: 2016. 11. 08. kedd 17:00]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:07:27 +0100
<![CDATA[2016.11.05. - ARTE GALÉRIA 71. aukció - grafika, kerámia, plakett]]> http://antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria__71__aukcio_-_grafika__keramia__plakett_3692.php http://antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria__71__aukcio_-_grafika__keramia__plakett_3692.php
ARTE GALÉRIA ÉS AUKCIÓS IRODA / ARTE.HU 71. aukció - grafika, kerámia, plakett, kisplasztika

Aukció időpontja:2016. 11. 05. szombat 11:00

Aukció helyszíne:FUGA - Budapesti Építészeti Központ - 1052 Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u.5.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:05:52 +0100
<![CDATA[2016.11.05. - DEKAMERON ÉS KÖNYVMOLY ANTIKVÁRIUM 18. Szegedi Könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/dekameron_es_konyvmoly_antikvarium_18__szegedi_konyvarveres_3691.php http://antikregiseg.hu/hirek/dekameron_es_konyvmoly_antikvarium_18__szegedi_konyvarveres_3691.php
DEKAMERON ÉS KÖNYVMOLY ANTIKVÁRIUM 18. Szegedi Könyvárverés

Aukció időpontja:2016. 11. 05. szombat 10:00

Aukció helyszíne:Szent-Györgyi Albert Agóra | 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:02:24 +0100
<![CDATA[2016.10.27. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ERATÓ, AKT, SZERELEM aukció ]]> http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_erato__akt__szerelem_aukcio__3690.php http://antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_erato__akt__szerelem_aukcio__3690.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ERATÓ, AKT, SZERELEM.... | Minden, ami akt, erotika, szerelem....Műalkotások 16 és (időnként) 18...

Aukció időpontja: 2016.10.27. csütörtök 18:30]]>
Wed, 05 Oct 2016 08:01:33 +0200
<![CDATA[2016.10.21. - NYUGAT ANTIKVÁRIUM 34. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nyugat_antikvarium_34__konyvarveres_3689.php http://antikregiseg.hu/hirek/nyugat_antikvarium_34__konyvarveres_3689.php
NYUGAT ANTIKVÁRIUM 34. könyvárverés

aukció időpontja:2016. 10. 21. péntek 17:00
aukció helyszíne:FISE (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) | Budapest V. kerület Kálmán Imre utca 16.]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:59:09 +0200
<![CDATA[2016.10.17. - KIESELBACH GALÉRIA 53. őszi aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kieselbach_galeria_53__oszi_aukcio_3688.php http://antikregiseg.hu/hirek/kieselbach_galeria_53__oszi_aukcio_3688.php
KIESELBACH GALÉRIA 53. őszi aukció

aukció időpontja:2016. 10. 17. hétfő 18:00
aukció helyszíne:Hotel Marriott dísztermében | 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:57:10 +0200
<![CDATA[2016.10.14. - EX LIBRIS ANTIKVÁRIUM 57. könyvárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/ex_libris_antikvarium_57__konyvarveres_3687.php http://antikregiseg.hu/hirek/ex_libris_antikvarium_57__konyvarveres_3687.php
EX LIBRIS ANTIKVÁRIUM 57. könyvárverés

aukció időpontja:2016. 10. 14. péntek 17:00
aukció helyszíne:FISE (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) Bp. V. ker. Kálmán Imre utca 16. az antikvárium mellett!!!]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:54:48 +0200
<![CDATA[2016.10.13. - Filmplakát aukció a BÁV-nál]]> http://antikregiseg.hu/hirek/filmplakat_aukcio_a_bav-nal_3686.php http://antikregiseg.hu/hirek/filmplakat_aukcio_a_bav-nal_3686.php
Filmplakát aukció a BÁV-nál

aukció időpontja:2016. 10. 13. csütörtök 17:00
aukció helyszíne:BÁV Apszisterem | 1052 Budapest, Bécsi utca 3.]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:52:46 +0200
<![CDATA[2016.10.12. - KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM 38. könyv- és kézirat árverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/karpati_es_fia_antikvarium_38__konyv-_es_kezirat_arveres_3685.php http://antikregiseg.hu/hirek/karpati_es_fia_antikvarium_38__konyv-_es_kezirat_arveres_3685.php
KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM 38. könyv- és kézirat árverés

aukció időpontja:2016. 10. 12. szerda 17:00

aukció helyszíne:KOSSUTH KLUB | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:50:42 +0200
<![CDATA[2016.10.12. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 219. aukció Néprajzi tárgyak]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_219__aukcio_neprajzi_targyak_3684.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_219__aukcio_neprajzi_targyak_3684.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 219. aukció Néprajzi tárgyak

Aukció időpontja: 2016. 10. 12. szerda 17:00]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:48:49 +0200
<![CDATA[2016.10.11. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 218. festmény és bútor aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_218__festmeny_es__butor_aukcio_3683.php http://antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_218__festmeny_es__butor_aukcio_3683.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 218. aukció | 19-20. századi festmények és bútorok

Aukció időpontja: 2016. 10. 11. kedd 17:00]]>
Wed, 05 Oct 2016 07:47:21 +0200
<![CDATA[2016.10.08. - VIRÁG JUDIT GALÉRIA 53. Őszi aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_53__oszi_aukcio_3682.php http://antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_53__oszi_aukcio_3682.php
53) Őszi aukció

aukció időpontja:2016. 10. 08. szombat 18:00
aukció helyszíne:Budapest Kongresszusi Központ | 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:54:02 +0200
<![CDATA[2016.10.07. - Múzeum Antikvárium | XXIX. megújult teremárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/muzeum_antikvarium___xxix__megujult_teremarveres_3681.php http://antikregiseg.hu/hirek/muzeum_antikvarium___xxix__megujult_teremarveres_3681.php
MÚZEUM ANTIKVÁRIUM
Múzeum Antikvárium | XXIX. megújult teremárverés

Aukció időpontja: 2016. 10. 07. péntek 17:00

]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:52:45 +0200
<![CDATA[2016.10.05. - ANTIK ENTERIŐR 5. Festmény és műtárgy aukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/antik_enterior_5__festmeny_es_mutargy_aukcio_3680.php http://antikregiseg.hu/hirek/antik_enterior_5__festmeny_es_mutargy_aukcio_3680.php
ANTIK ENTERIŐR 5. Festmény és műtárgy aukció

Aukció időpontja: 2016. 10. 05. szerda 17:00

Aukció helyszíne:Antik Enteriőr üzlet | 1037 Budapest, Bokor u. 2.
]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:51:32 +0200
<![CDATA[2016.10.01. - Fesztivál ajánló - 2016. októberi fesztivál események]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__oktoberi_fesztival_esemenyek_3679.php http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__oktoberi_fesztival_esemenyek_3679.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2016. OKTÓBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Almádi Tökfesztivál - Balatonalmádi - (10.08.)
Anda Géza Fesztivál - Budapest - (10.07.-09.)
Art Market Budapest - Budapest - (10.13.-16.)
Az Egri Vár Napja - Eger - (10.17.)
Az olvasás éjszakája - Több városban - (10.08. 18:00-09. 00:00)
Balatoni Filmfesztivál - Keszthely - (10.05.-08.)
Borhíd Fesztivál és Borünnep - Esztergom - (10.07.-09.)
Bud Spencer - Terence Hill Filmünnep - Budapest - (10.30.)
Budapest Music Expo - Budapest - (10.07.-09.)
Budapest Ritmo - Budapest - (10.13.-16.)
CAFe Budapest - Budapest - (10.07.-23.)
Cinema City FilmÜnnep - Több városban - (10.06.-09.)
Cosmopolitan Blogger Day - Budapest - (10.16.)
Decathlon FittAréna - Budapest - (10.29.)
Dekor- és Esküvő Kiállítás - Budapest - (10.22.)
Disznótoros Kolbászfesztivál - Budapest - (10.21.-23.)
Dunakanyar Bor- és Pálinkafesztivál - Vác - (10.07.-09.)
Faszénen Sült Ételek Udvara - Budapest - (10.07.-08.)
Folk-Rock Maraton - Budapest - (10.15.)
Fool Moon Acapella Fesztivál - Szeged - (10.07.-08.)
Füredi Szüret és Süllő Kupa - Balatonfüred - (10.07.-09.)
Garabonciás Napok - Békéscsaba - (10.09.-14.)
Gárdonyi Napok - Eger - (10.21.-23.)
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál - Geresdlak - (10.08.)
Gesztenye Liget Fesztivál - Pécs - (10.08.)
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál - Gödöllő - (10.07.-09.)
III. Kiskunhalasi Burgonya Napok - Kiskunhalas - (10.07.-08.)
Indiai Filmhét - Bollywoodi sikerfilmek - Budapest - (10.06.-12.)
Indiai vegán gasztronómiai nap - Budapest - (10.09.)
Játékválasztó Családi Élménynap - Budapest - (10.09.)
Kacskaringó Fonalfesztivál - Budapest - (10.08.-09.)
kiskertpiac feat chili - Budapest - (10.16.)
Koccintós Néptáncfesztivál - Budapest - (10.22.)
KockaFeszt - Több városban - (10.08.-09.)
KockaFeszt Pécs - Pécs - (10.08.-09.)
Kürtőskalács Fesztivál - Budapest - (10.07.-09.)
Lelkes Ásványbörze - Budapest - (10.08.-09.)
Live Autumn Fest - Szeged - (10.21.-23.)
Magyar Fürdőkultúra Napja - Budapest - (10.08.)
Magyarinda Családi Fesztivál - Budapest - (10.08.)
Magyarországi Bábszínházak Találkozója - Kecskemét - (10.12.-16.)
Margó Fesztivál - Budapest - (10.12.-16.)
Mindszent Havi Mulatság - Bodrogkeresztúr - (10.07.-08.)
Mini Fesztivál - Budapest - (10.10.-13.)
Mozinet Filmnapok - Több városban - (10.28.-31.)
Nagy Befőzés Nagykörűben - Nagykörű - (10.08.)
Nemzetközi Macskakiállítás - Budapest - (10.08.-09.)
Nyílt Nap a Herosz Állatotthonban - Budapest - (10.08.)
Oktoberfest Sörfesztivál Zalaegerszeg - Zalaegerszeg - (10.07.-09.)
OktóberPest TangoFest - Budapest - (10.06.-09.)
Orfűi Tökfesztivál - Orfű - (10.08.-09.)
Orsolya-napi Vásár - Kőszeg - (10.22.)
Országos Étterem Hét - Budapest - (10.10.-16.)
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál - Tata - (10.14.-16.)
Őszi Képregénybörze - Budapest - (10.16.)
Pécsi Piaci Parádé - Pécs - (10.08.)
Pécsváradi Leányvásár - Pécsvárad - (10.14.-16.)
PirosLábos Fesztivál - Szigetmonostor - (10.08.)
Régészet napjai a Diósgyőri várban - Miskolc (Diósgyőr) - (10.13.-16.)
Rizling Vakáció - Badacsonytomaj (Badacsony) - (10.08.-09.)
Román Filmhét - Budapest - (10.11.-15.)
Siófoki Halfesztivál - Siófok - (10.07.-09.)
Spanyol Filmhét - Budapest - (10.18.-22.)
Star Wars Fantasy - Budapest - (10.30.)
Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep - Hortobágy - (10.22.)
Szigligeti Süllőfesztivál - Szigliget - (10.22.-23.)
Szlovén Filmnapok - Budapest - (10.14.-16.)
Szoboszlói Szüreti Mulatság - Hajdúszoboszló - (10.21.-23.)
Terézvárosi Búcsú - Budapest - (10.15.-16.)
TerraPlaza - Budapest - (10.16.)
Tisza-tavi Madaras Fesztivál - Poroszló - (10.15.-16.)
Tortamustra - Békéscsaba - (10.15.-16.)
Várfutás - Szigliget - (10.08.)
Velemi Gesztenyenapok - Velem - (10.08.-09.)
Vésztői Népdal- és Katonadal Fesztivál - Vésztő - (10.08.)
Viharsarki Mézesnap - Orosháza - (10.08.)
Világsakkfesztivál - Budapest - (10.08.)
Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál - Budapest - (10.08.-09.)
Whisky Show Budapest - Budapest - (10.28.-29.)
World Food Day Concert - Budapest - (10.14.)
Zöldturmix Fesztivál - Budapest - (10.09.)]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:49:16 +0200
<![CDATA[2016.09.22. - Feltérképezték az emberiség vándorlásának útvonalát]]> http://antikregiseg.hu/hirek/felterkepeztek_az_emberiseg_vandorlasanak_utvonalat_3678.php http://antikregiseg.hu/hirek/felterkepeztek_az_emberiseg_vandorlasanak_utvonalat_3678.php
David Reich, a Harvard Egyetem kutatója és csapata 142 populáció 300 egyedének genomját szekvenálta. Feltételezéseik szerint a csoport, amelyre minden ma élő ember visszavezethető, már 200 ezer éve megkezdte felbomlását Afrikában. Egy része elhagyta az afrikai kontinenst és ezután egy kelet- és egy nyugat-eurázsiai csoportra bomlott.

Eske Willerslev, a Koppenhágai Egyetem szakértője és kollégái 83 ausztrál bennszülött és 25 pápua-új-guineai örökítőanyagát elemezte. Tanulmányuk szerint ez a csoport 58 ezer éve vált el az európaiaktól és az ázsiaiaktól, 37 ezer évvel ezelőtt pedig szétvált a két rész fejlődési vonala, jóval azelőtt, hogy tízezer éve térben is elszakadt egymástól a két populáció. Az ausztrál populáción belül aztán további alcsoportok alakultak ki, vélhetően a természetes akadályokat jelentő puszták miatt.

Bár a két kutatás egyetlen időszakra talált bizonyítékot, amikor a Homo sapiens kivándorolt Afrikából, a szakértők nem zárják ki, hogy több kivándorlási hullám is lehetett. Erre talált utalást csapatával Luca Pagani, a tartui Észt Biocentrum tudósa. Kimutatták, hogy pápua-új-guineai emberek mintegy két százalékának örökítőanyaga arra utal, hogy elődeik korábban hagyták el Afrikát, mint más eurázsiaiak.

A modellek nem olyan nehezen összeegyeztethetők egymással, mint ahogyan az tűnik - írják a Washingtoni Egyetem szakértői, Serena Tucci és Joshua Akey a Nature magazinban. Szerintük elképzelhető, hogy több kivándorlási hullám volt, miközben az emberek csak kevés, vagy egyáltalán semmi nyomot nem hagytak hátra a mai nem afrikaiak örökítőanyagában. Az, hogy egyes populációk látszólag nyom nélkül tűntek el a Földről, az emberiség történetében többször előfordult.

Forrás: MTI]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:45:43 +0200
<![CDATA[2016.09.21. - Középkori királyi palotára bukkantak Nagy-Britanniában]]> http://antikregiseg.hu/hirek/kozepkori_kiralyi_palotara_bukkantak_nagy-britanniaban_3677.php http://antikregiseg.hu/hirek/kozepkori_kiralyi_palotara_bukkantak_nagy-britanniaban_3677.php
A szakemberek által kutatott térség a kelet-angliai Rendlesham, egykoron az angolszász Kelet-Angliai Királyság része, amely hat kilométerre fekszik Sutton Hoo-tól, ahol 1939-ben megtalálták a második legnagyobb nagy-britanniai angolszász kincset, a híres Sutton Hoo-i leletet.

Faye Minter, a projekt koordinátora elmondta, hogy a 23 méter hosszú 9 méter széles építmény egykoron királyi palota, vagy csarnok lehetett. Valószínűnek nevezte, hogy a térségben királyi sírokra is bukkannak. Minter úgy vélte, hogy ugyanarról a palotáról van szó, amelyet egy 8. századi könyv írója, Bede Venerabilis megemlít az angol nép történetéről szóló művében, amelyben rendlaeshami királyi faluról ír.

A felfedezésről részletesen egy hétvégén tartandó konferencián számolnak be a szakemberek - olvasható a BBC News honlapján. A régészek találtak mintegy négyezer leletet, köztük alaposan megmunkált fémtárgyakat, érméket, súlyokat, amelyek közül mintegy ezer angolszász eredetű.

Forrás: MTI]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:44:19 +0200
<![CDATA[2016.09.24. - Ősi római pénzérméket találtak Japánban]]> http://antikregiseg.hu/hirek/osi_romai_penzermeket_talaltak_japanban_3676.php http://antikregiseg.hu/hirek/osi_romai_penzermeket_talaltak_japanban_3676.php
A négy darab rézpénzre a világörökségi listán is szerepelő Kacureni vár romjai között bukkantak. Az 1,6-2 centiméter átmérőjű érmék a 3-4. századból származhatnak. A kopás miatt rajzolatuk szabad szemmel alig látható, röntgensugaras vizsgálattal azonban megállapították, hogy I. Konstantin római császár képmását és egy dárdát tartó katonát ábrázolnak.

A Kacureni vár a 12. és a 15. század között működött, és ebben az időben élénk kereskedelem zajlott Kína és a délkelet-ázsiai térség között. A római fémpénzek értékes történelmi leletet képeznek, arra utalnak, hogy kapcsolat létezett Okinava szigete és a Nyugat között - hangsúlyozta közleményében az urumai oktatási hivatal.

A római kori pénzérméket a város helytörténeti múzeumában teszik közszemlére november 25-ig. A római érméken kívül találtak Kacurenben egy fémpénzt a 17. századi Oszmán Birodalomból is, és további öt kerek fémtárgyat, amelyek ugyancsak érmék lehetnek.

Forrás: MTI]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:42:35 +0200
<![CDATA[2016.09.10. - Attila korabeli hun aranyak kerültek elő]]> http://antikregiseg.hu/hirek/attila_korabeli_hun_aranyak_kerultek_elo_3675.php http://antikregiseg.hu/hirek/attila_korabeli_hun_aranyak_kerultek_elo_3675.php
A most előkerült 125 darab hun kori tárgy több csoportban bukkant elő, mivel külön ásták el a rangos tulajdonos lószerszámait, öveit, fegyvereit, lábbeligarnitúráját. Ez utóbbi a korszak legszebb és legteljesebb ilyen jellegű együttese a Kárpát-medencéből. A semleges kémhatású erdei talajban a tárgyak kiváló állapotban maradtak fenn, főleg az ezüst és aranytárgyak eredeti felülete vizsgálható majd eredményesen. Megfigyelhetők a tárgyakon az ún. rituális rongálás nyomai, amely eddig a soha nem bizonyított feltételezések közé tartozott.

A leletek megkutatott környezetében sírt nem találtak, így az előkerült anyag jellege alapján a hun kori „áldozati leletek” közé sorolható, amelyből alig néhány ismert a Kárpát-medencéből (Szeged-Nagyszéksós, Pécs-Üszögpuszta, Pannonhalma, Bátaszék).

Az új lelet gazdagsága, a leletek száma révén egy, ezen együttesekből alkotott – fiktív, mert mindegyik értéke felbecsülhetetlen – rangsorban a nagyszéksósi lelet után következne. Velük szemben azonban ebben az esetben kivételesen ismert a kontextus, amely gyakorlatilag először teszi lehetővé a hun kori áldozati rítus leírását, illetve kulturális összefüggései közé helyezését.

Nagyon ritka eset, hogy a társadalomtörténeti – így történeti vagy régészeti – kutatásban egy új forrás, ez esetben leletegyüttes tenne lehetővé minőségi változást. A minden téren kivételes új lelet esetében ez teljesül. Jelentősége – egyedülálló értéke mellett is – szakmai szempontból beláthatatlan, teljesen átrajzolja a korszak temetkezési rítusáról, illetve a Kárpát-medence és a sztyeppe közötti kapcsolatokról – máig leginkább toposzként továbbélő, néha évszázados megállapítások alapján alkotott vagy ilyenek által befolyásolt – képünket.

Ehmann Gábor, a lelet beszolgáltatója, hatalmas szolgálatot tett a magyar kultúrának.]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:39:55 +0200
<![CDATA[2016.09.19. - Értékes sportrelikviák kerültek vissza Magyarországra]]> http://antikregiseg.hu/hirek/_ertekes_sportrelikviak_kerultek_vissza_magyarorszagra_3674.php http://antikregiseg.hu/hirek/_ertekes_sportrelikviak_kerultek_vissza_magyarorszagra_3674.php
A lovaspóló mindig is nagyon drága csapatsportnak számított, hiszen minden játékosnak négy, a labda követésére idomított lóval kellett rendelkeznie a 60 perces, speciális ütővel és labdával a nyeregben ülve játszott, feszített tempójú mérkőzés lejátszásához. A II. világháború előtt az arisztokraták és a honvédség lovas tisztjei körében népszerű sportot a Margitszigeten, a Vérmezőn és Mátyásföldön rendezett mérkőzések tették társadalmi eseménnyé, ahol olyan prominens személyiségek is megjelentek, mint a kormányzó Horthy Miklós, akinek fiai szintén fővárosi lovaspóló csapatokban játszottak. Emlékezetes az 1936-os olimpián a magyar lovaspóló csapat (Bartalis Kálmán, Bethlen István, Dienes-Öhm Tivadar, Kovács Dezső, Szentpály Imre) összetétele épp úgy, mint negyedik helyezésük, amellyel három olimpiai pontot szereztek hazánknak.

Az 1996-ban elhunyt Kovács Dezső mostohagyermekei a relikviák méltó, Magyarországon történő megőrzése érdekében keresték fel a Magyar Nemzeti Múzeumot. Az intézmény örömmel fogadta Dr. Peter Spyers-Duran professzor Floridából érkező levelét, amelyben felajánlotta féltve őrzött családi hagyatékukat. Nagylelkű adományuknak köszönhetően a már említett ezüst dísztál mellett öt kupa, egy pólóütő, Kovács Dezső kengyele, fotók, nyomtatványok kerültek vissza Magyarországra. A család a hagyaték múzeumi feldolgozására, a tárgyak állagmegőrzésére is figyelmet fordított: ebből a célból 500 dollárt különített el az intézmény számára.

A 20. század történelmi viharaiban elszármazott családokkal vagy az itthon maradottak örökségeként értékes tárgyak, relikviák sokasága került a határon túlra. Reméljük, hogy a most felajánlott tárgyakat még több hazatérő emlék, hagyaték követi majd.

Forrás: MTI]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:37:50 +0200
<![CDATA[2016.09.04. - 5000 éve öleli egymást a Tatabányán talált rézkori emberpár]]> http://antikregiseg.hu/hirek/5000_eve_oleli_egymast_a_tatabanyan_talalt_rezkori_emberpar_3673.php http://antikregiseg.hu/hirek/5000_eve_oleli_egymast_a_tatabanyan_talalt_rezkori_emberpar_3673.php
Kisné Cseh Julianna elmondta, a férfit és a nőt valószínűleg közös halotti lepelbe burkolták. Az asszonyt teljesen felékszerezve temették el, csontjai között gyöngyöket, tengeri kagylókat találtak. Komárom-Esztergom megyében ez az első rézkori, páros temetkezéses lelet. A sírra az ipari park egyik cégének építkezésén találtak rá. A leletek korát ötezer évesre becsülik, a késő rézkor bádeni kultúrájához tartoznak.

A régészek a sír közelében további nyolc helyen végeztek feltárást, három helyen egy-egy teljesen ép edényt találtak, melyet valószínűleg szándékosan helyeztek el az elhunytak közelében, mert egy padkával is védték a tárgyakat. A további helyszíneken pattintott kőeszközök kerültek elő.

Kisné Cseh Julianna elmondta, érdemes további figyelmet fordítani az építkezéssel érintett területre, mert ebben a korban még nem különültek el a temetők és az emberi lakhelyek, így a környéken sírok és településnyomok egyaránt előfordulhatnak.

Forrás: MTI]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:36:16 +0200
<![CDATA[2016.09.01. - Fesztivál ajánló - 2016. szeptemberi fesztivál események]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3671.php http://antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3671.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2016. SZEPTEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK


Bácska Kincsei Természeti Napok - Baja - (09.23.-24.)
Balatoni Hajós Fesztivál és Kulturális - Siófok - (09.17.-18.)
Bioétel- és Borfesztivál - Hajdúszoboszló - (09.09.-11.)
Bor Tér - Szeged - (09.14.-18.)
Boregyetem - Budapest - (09.05.-06.)
Bridging Europe - Európai Hidak - Budapest - (09.21.-28.)
Budapest csokoládé- és édességünnep - Budapest - (09.16.-18.)
Budapest International Documentary - Budapest - (09.24.-10.02.)
Budunkpest - Budapest - (09.10.)
Csabai Házipálinka-kóstoló Fesztivál - Békéscsaba - (09.16.-18.)
Csepel-szigeti Halászléfőző Verseny - Szigetszentmiklós - (09.10.)
Debreceni Zamat Fesztivál - Debrecen - (09.23.-25.)
Dunaföldvári Szüreti Fesztivál - Dunaföldvár - (09.23.-25.)
Eleven Ősz - Budapest - (09.16.-18.)
Érdi Jazz Fesztivál - Érd - (09.06.-11.)
Erdővarázs Családi Nap - Budapest - (09.09.-10.)
ESZME Fesztivál - Budapest - (09.23.-25.)
Európai Bordalfesztivál - Több városban - (09.23.-25.)
Évadnyitó utcabál a Révay utcában - Budapest - (09.11.)
Everness Indián Nyár - Balatonkenese (Balatonakarattya) - (09.15.-18.)
Faiskolai Börze - Szombathely - (09.08.-09.)
Férfi Revütánc Világbajnokság - Budapest - (09.23.-24.)
FESZT- FEST a MU Színházban - Budapest - (09.09.-10.)
Főzdefeszt - Budapest - (09.09.-11.)
GaLiba Gasztrofesztivál - Szombathely - (09.09.-11.)
Gallery Weekend Budapest - Budapest - (09.10.-11.)
Gödöllői Vadásznap - Gödöllő - (09.18.)
Győri Pálinkafesztivál - Győr - (09.16.-18.)
Hadházi Káposztás Napok - Hajdúhadház - (09.23.-25.)
Haluskafesztivál - Vanyarc - (09.10.)
HungaroCon - Budapest - (09.24.)
II. Körtefesztivál - Délegyháza - (09.24.)
II. Mulatós és Retro Fesztivál - Budapest - (09.24.-25.)
III. Máriai Dixieland Fesztivál - Balatonmáriafürdő - (09.17.)
innoLignum - Sopron - (09.08.-10.)
InStyle Beauty Bar - Budapest - (09.10.-11.)
IV. Oktoberfest Budapest - Budapest - (09.29.-10.02.)
IVI Karrier- és Nyílt Nap - Budapest - (09.10.)
Ízek Korok Hangulatok Fesztivál - Esztergom - (09.09.-11.)
Jazzy Fesztivál 2016 - Budapest - (09.15.-18.)
Jótékonysági est Botondért - Budapest - (09.09.)
Kalocsai Paprikafesztivál - Kalocsa - (09.16.-17.)
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál - Nagykanizsa - (09.09.-10.)
Kaposvári Mézfesztivál - Kaposvár - (09.09.-10.)
Kerekdomb Fesztivál - Tállya - (09.23.-25.)
Keszthelyi Szezonzáró és Szüret - Keszthely - (09.23.-25.)
Kiskertpiac - Budapest - (09.11.)
Koreai-Magyar Komolyzenei Fesztivál - Budapest - (09.13.-22.)
Kőszegi Szüret - Kőszeg - (09.22.-25.)
Kulturális Örökség Napok - Budapest - (09.17.-18.)
Kutatók Éjszakája - Budapest - (09.30.)
KutyaFesztivál - Budapest - (09.10.)
Libafesztivál - Kiskunfélegyháza - (09.09.-10.)
L1danceFest - Budapest - (09.13.-22.)
Magyar Dal Napja - Budapest - (09.11.)
Magyar Népdal Napja - Martonvásár - (09.10.-11.)
Mesefesztivál - Veszprém - (09.16.-18.)
Microsoft PlayIt Pécs - Pécs - (09.10.)
Mihály Napi Sokadalom - Kunhegyes - (09.24.)
Mohács és vidéke Rosé Fesztivál - Mohács - (09.09.-11.)
Muzsikál az erdő - Gyula - (09.30.-10.02.)
Nagyrédei Szüreti Napok - Nagyréde - (09.24.)
Nemzeti Vágta - Budapest - (09.16.-18.)
Óbudai Piknik - Budapest - (09.17.)
Őrmező Ünnepe - Budapest - (09.10.-11.)
Őrségi Tökfesztivál - Őriszentpéter - (09.23.-25.)
Őszi Ászok Fesztivál - Ráckeve - (09.17.-18.)
Őszi Cosplay Party & Fantasy Expo - Budapest - (09.17.)
Őszi Kaktuszkiállítás és Vásár - Budapest - (09.09.-11.)
Őszköszöntő Fesztivál a Bikás Parkban - Budapest - (09.17.)
Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál - Pápa - (09.09.-11.)
Pécsi Napok - Pécs - (09.19.-25.)
Puskin kuckó - Budapest - (09.24.-12.31.)
Puskin 90 - Budapest - (09.17.-18.)
Romantikus reformkor - Balatonfüred - (09.15.-18.)
Spinoza Zsidó Fesztivál - Budapest - (09.10.-25.)
Summásság - Bogács - (09.24.)
Sváb Gasztronómiai Kulturális Fesztivál - Újhartyán - (09.10.)
Szarvasi Szilvanapok - Szarvas - (09.09.-11.)
Szekszárdi Szüreti Napok - Szekszárd - (09.15.-18.)
Szemrevaló Fesztivál - Több városban - (09.26.-10.06.)
Szent Mihály-napi Búcsú és vásár - Veszprém - (09.24.-25.)
Szentegyedi Játékok - Dány - (09.10.)
Szeptemberi Kóstoló - Budapest - (09.09.-11.)
Szigetköz ízei, Vármegye borai - Mosonmagyaróvár - (09.09.-11.)
Színházak Éjszakája 2016 - Budapest - (09.17.)
Szüreti Felvonulás Almádiban - Balatonalmádi - (09.10.)
Szüreti Felvonulás és Bál - Balatonfenyves - (09.10.)
Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál - Gyöngyös - (09.16.-18.)
Szüreti Vigadalom - Szigliget - (09.24.)
Taksonyi Mustra - Taksony - (09.24.)
Tánciskolák éjszakája - Budapest - (09.09.)
Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál - Tapolca - (09.30.-10.02.)
Tihanyi Szüreti Napok - Tihany - (09.09.-11.)
V. Gyenesdiási Burgonya Nap - Gyenesdiás - (09.17.)
V. Stúdiószínházi Táncfesztivál - Eger - (09.21.-25.)
Vidéki Színházak Fesztiválja - Budapest - (09.05.-11.)
Vígnap - Budapest - (09.11.)
VII. Európai Vonósnégyes Fesztivál - Székesfehérvár - (09.22.-24.)
Villányi Vörösbor Fesztivál - Villány - (09.30.-10.02.)
Vulcano Nemzetközi Ketrecharc Gála - Szombathely - (09.17.)
X. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó - Pécs - (09.27.-10.03.)
X. Szabacsi Nap - Szigetszentmiklós - (09.17.)
XIII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság - Székesfehérvár - (09.10.)
XIII. Rácalmási Tökfesztivál - Rácalmás - (09.23.-25.)
XIV. Keszthelyi Táncpanoráma - Keszthely - (09.15.-17.)
XIX. Budapesti Nagy Sportágválasztó - Budapest - (09.16.-17.)
ZeneSzüret Fesztivál - Pécs - (09.28.-10.02.)
Zrínyi Napok - Szigetvár - (09.05.-11.)
18. Szolnoki Gulyásfesztivál - Szolnok - (09.08.-10.)
25. Budapesti Borfesztivál - Budapest - (09.08.-11.)]]>
Sun, 04 Sep 2016 18:02:03 +0200
<![CDATA[2016.08.31. - Körcsatorna is állhatna a mai Nagykörút helyén]]> http://antikregiseg.hu/hirek/korcsatorna_is_allhatna_a_mai_nagykorut_helyen_3670.php http://antikregiseg.hu/hirek/korcsatorna_is_allhatna_a_mai_nagykorut_helyen_3670.php
A pesti Lipót-, Teréz-, József- és Ferencvárost sokáig nem kötötte össze semmilyen út. A mérnök Reitter Ferenc, aki korábban a Duna és a Tisza szabályozásán dolgozott, és részt vett a budai és pesti rakpartok kiépítésében is, 1865-ben azt javasolta, hogy a soroksári Duna-ág vizét felhasználva építsenek egy harminchat méter széles körcsatornát lényegében a jelenlegi Nagykörút helyén, amely alkalmas lehetne a kereskedelmi forgalom lebonyolítására is. A tervre 1868-ban rábólintott a Közlekedési Minisztérium, és megalakult a Pesti Dunacsatorna-társaság. A befektetetők rengeteg pénzt vártak a Reitter-csatorna megépítésétől, hiszen így a Nyugati pályaudvarhoz közvetlenül, hajóval is el lehetett volna jutni. A tervből végül a magas építési költségek miatt nem lett semmi, a minisztérium kihátrált, külföldi hitelt, segítséget pedig - előre nem látható következményektől tartva - nem fogadtak el.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1870-es létrejötte kellett ahhoz, hogy alig negyed évszázad alatt a mocsaras városárkot kertes házakon, disznóólakon, gazdasági épületeken átvágva körúttá alakítsák. (A Közmunkák Tanácsában a kormány és a főváros képviselői egyenlő számban foglaltak helyet, hatáskörébe tartozott többek között a döntés a városszerkezetet érintő stratégiai kérdésekben.) A Nagykörút építését az 1871. évi XLII. törvénycikk írta elő, amely pontosan megszabta a körút egyes szakaszait is (a Dunától a Váci útig, a Váci úttól a Sugár útig, a Sugár úttól a Kerepesi-útig (a mai Rákóczi út), a Kerepesi-úttól az Üllői-útig és az Üllői-úttól a Dunáig, és egy Három bárány, azaz Podmaniczky utcai kiágazás). A jogszabály tizenöt évi adómentességet nyújtott a körút mentén épülő házaknak, továbbá 900 ezer forint kölcsönt biztosított a munkálatokra, ezt később 500 ezer forinttal megtoldották.

Az építkezés nem indult zökkenőmentesen, amiben közrejátszott az 1873-as gazdasági válság is. Az első szakasz 1883-ig tartott, ekkor nyitották meg a Nyugati pályaudvar előtti és a Kemnitzer (Dohnányi Ernő) - Király utcák, illetve a József és Stáció (Baross Gábor) utcák közti szakaszt. Fordulat akkor következett be, amikor Tisza Kálmán kormányfő 6,5 millió forintos hitelt adott a Közmunkatanácsnak, amelyből újabb telkeket tudtak venni, és folytathatták az építkezést a kitűzött vonalon. A Margit hídtól az Üllői útig tartó szakasz 1888-ra készült el, a Lipót út (a mai Szent István körút) befejezését 1891-ben az Árpád-malom kisajátítása tette lehetővé.

A körúton gombamód nőttek ki a földből az eklektikus bérházak, a városközpontba vezető Kerepesi út mellett fölépültek az első szállodák, a Népszínház és a New York-palota. Lebontottak 251 szedett-vedett épületet, felhúztak a helyükön 253 tízszer akkorát. A négy kilométernél is hosszabb körút íve a Margit hídtól indult, és a déli híd kijelölt helyénél, a Boráros téren ért véget. (A dunai átkelő, a Horthy Miklós, ma Petőfi híd csak 1937-ben készült el.)

A huszonöt évig tartó munkák során a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méteres utat alakítottak ki, amelynek szabályozási szélessége 45 méter, az úttest 25-28, a járdák 8-10 méter szélesek voltak. Az úttest két szélén az omnibuszt 1887-től váltotta fel a gyorsabb és népszerűbb villamos. A villamossíneket szakaszosan fektették le, majd 1945-ben az úttest közepére helyezték át. A körúton közlekedik a 4-6-os villamos, amely a világ legforgalmasabb páros villamos vonala. A Körút alatt húzódó vízvezetékek és a főgyűjtőcsatorna lehetővé tette, hogy komfortos lakások várják a beköltözőket. A Körút kialakítását követően a város peremén is felélénkült az építkezési kedv. A Teréz és Erzsébet körutakat új számozással 1950-ben vonták össze Lenin körút néven, az eredeti állapotot 1990-ben állították vissza.

A teljes hosszában felújított Nagykörutat 101 évvel kialakítása után, 1997. szeptember 13-án avatták fel. A munkák során összesen 5,2 kilométer villamospályát újítottak fel, és mintegy százezer négyzetméter aszfaltot használtak fel. Kicserélték a síneket, díszburkolatot fektettek le, és gömbsüvegsorral választották el a villamospályát az úttesttől. Felújították a szennyvízcsatornákat, a víz- és gázvezetékeket, az elektromos és postai kábeleket, továbbá új házi bekötéseket készítettek. A járdákat is újra burkolták, új tűzcsapokat és utcaképbe illő kapcsolószekrényeket helyeztek ki. A négyéves beruházás akkori áron 5 milliárd forintba került, amelynek 54 százalékát világbanki hitelből fedezték, a többit a BKV Rt. finanszírozta.

Forrás: MTI]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:39:00 +0200
<![CDATA[2016.08.30. - „Magyar Vatikán” megépítését tervezték az esztergomi Várhegyen]]> http://antikregiseg.hu/hirek/___8222_magyar_vatikan__8221__megepiteset_terveztek_az_esztergomi_varhegyen_3669.php http://antikregiseg.hu/hirek/___8222_magyar_vatikan__8221__megepiteset_terveztek_az_esztergomi_varhegyen_3669.php
A Duna fölé magasodó esztergomi Várhegyen a 10. század óta áll templom. Az elsőt Géza fejedelem építtette Szent István, az első vértanú tiszteletére, a hagyomány szerint itt született fia, Szent István király. István 1001-ben alapította meg az esztergomi érsekséget, s 1010-re már állt a mai bazilika helyén a Szent Adalbert-székesegyház. A 12. században leégett, újjáépítésekor mellékkápolnákkal bővített templomot 1543-ban, amikor Esztergom török kézre került, dzsámivá alakították. Fél évszázaddal később, a város sikertelen ostroma idején lőporrobbanás döntötte romba, csak a Bakócz-kápolna - a hazai reneszánsz építészet vörös márvány műremeke - maradt épségben.

A romok helyére már a 18. században új templomot terveztek, de Barkóczy Ferenc érsek elképzelései nem váltak valóra. Rudnay Sándor hercegprímás 1820-ban Ludwig von Remy udvari főépítészt kérte fel a tervezésre, de végül a Remy mellett dolgozó Kühnel Pált bízta meg a munkával. Kühnel - Rudnay utasításai szerint - hatalmas épületegyüttest, valóságos magyar Vatikánt álmodott a Várhegyre, a bazilika kupolás épületéhez csatlakozó palotaszárnyakkal, érseki palotával, szemináriummal és kanonokházakkal. A grandiózus tervből csak a székesegyház és a kanonokházak egy része valósult meg.

A székesegyház alapkövét 1822. április 23-án, Szent Adalbert ünnepén tették le. Az építkezést vezető Packh János - Kühnel unokaöccse - az alaprajzot módosítva kibővítette a kriptát, majd Kühnel halála, 1824 után a homlokzaton is változtatott. A Bakócz-kápolnát 1600 darabra szétbontva, tájolását megváltoztatva, a bazilika oldalkápolnájaként őrizte meg. Már álltak a főfalak, a kupolát tartó pillérek és a pillérek közti boltozatok, amikor 1831-ben Rudnay érsek meghalt.

Az érseki szék hét évig betöltetlen maradt, csak 1839-ben, Kopácsy József kinevezése után folytatódott az építkezés. Packhot ugyanebben az évben meggyilkolták, s Kopácsy az egri székesegyház terveit készítő Hild Józsefet kérte fel a munkára. Hild a kupolát a korabeli Magyarországon újdonságnak számító módon, vasszerkezettel építette meg, valamint megemelte és oszlopokkal fogta körbe a kupoladobot, amivel az épület monumentális hatását fokozta. Kopácsy érsek 1847-ben bekövetkezett halálakor az épület már be volt boltozva, és fenn volt a kereszt a kupolán. Jóllehet az érseki szék ismét két évig üresen állt, Hild erélyének köszönhetően a munka folytatódott.

A székesegyházat Ferenc József jelenlétében az új hercegprímás, Scitovszky János 1856. augusztus 31-én szentelte fel, bár a főhomlokzat oszlopos előcsarnoka még befejezetlenül állt, és a déli harangtorony is hiányzott. Az avatóünnepségen a Ludwig Mooser salzburgi mester által épített hárommanuálos, 49 regiszteres orgona kíséretével mutatták be Liszt Ferenc énekkarra és zenekarra írt Esztergomi miséjét, amelyet maga a szerző vezényelt. (Az orgona jelenleg ötmanuálos, 77 regiszterrel.) Az építkezés Lippert József irányítása alatt fejeződött be, a zárókövet 1869. november 1-jén, már Simor János érseksége idején helyezték be. A belső tér neoreneszánsz berendezése még évtizedeken át folyt, az építkezés költségei túllépték a hatmillió koronát.

Az esztergomi bazilika - bár több építész alkotása - összefogott, harmonikus épület, a magyar klasszicizmus egyik csúcsa. A Dunának háttal, 50 méteres magaslaton álló épület méltósággal uralja a környéket. Alaprajzát és belső terét a hosszanti és centrális téralkotás ötvöződése jellemzi, a középső, kupola alatti térből rövid kereszthajók indulnak. A főszékesegyház méretezése is impozáns, alapterülete 5660 négyzetméter, hossza 118, szélessége 49 méter, külső magassága az altemplomtól a kupola keresztjének csúcsáig 100 méter. Két oldalt 57 méter magas harangtornyok emelkednek, a bazilika három óriási harangja a déli toronyban lakik. A főhomlokzatot nyolc sima, 22 méteres oszlop uralja, korinthoszi oszlopfőkkel, drámai kontrasztban az épület dísztelen tömegével. A félgömb alakú kupolát helyenként 17 méter vastag falak, s 24 korinthoszi oszlop tartja, köztük 12 ablakkal.

A főoltár szobrait Pietro Bonani, az aranyozott bronzdíszeket Franz Anton Danninger műhelye készítette. A főoltárkép Tiziano nyomán Michelangelo Grigoletti munkája, a Mária mennybevitele a világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett oltárképe. A Bazilika kincstára hazánk leggazdagabb egyházi gyűjteménye, egyiptomi stílusú kriptájában a 19. század közepétől eltemetett esztergomi érsekek síremlékei láthatók, itt nyugszanak Mindszenty József hercegprímás 1991-ben hazahozott hamvai is. 1993-ban a templom tetőszerkezete leégett, az újjáépítés 94 millió forintba került. 1998-ban passaui mesterek felújították a templom három harangját, a legrosszabb állapotban a több mint 2 méter átmérőjű, 5,8 tonnás nagyharang volt. Az épület 2005-ben díszvilágítást kapott.

Forrás: MTI]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:34:24 +0200
<![CDATA[2016.08.22. - Fém alkatrészei is voltak a fáraókat szállító naphajóknak]]> http://antikregiseg.hu/hirek/fem_alkatreszei_is_voltak_a_faraokat_szallito_naphajoknak_3668.php http://antikregiseg.hu/hirek/fem_alkatreszei_is_voltak_a_faraokat_szallito_naphajoknak_3668.php
A kutatók a gízai Nagy Piramis (más néven Kheopsz-piramis) melletti ásatásokon találták meg egy fából épült naphajó egy darabját, amelyhez egykor kör- és u-alakú fémdarabok kapcsolódtak. A naphajók olyan rituális szállítóeszközök voltak, amelyeket a fáraók temetési szertartásaihoz használtak, és az uralkodó sírja mellett temették el őket. Az archeológusok úgy vélik, a naphajó szolgálhatott arra, hogy a fáraó lelkét az égbe vigye, egy másik nézet szerint a túlvilágon való utazásához készíthették őket.

A fém alkatrészek Hufu fáraó második naphajójának egy darabjához, egy nyolc méter hosszú, 40 centi széles, négy centi vastag fadarabhoz tartoztak. Az u-alakú fémek Josimura Szakudzsi japán egyiptológus szerint evezőtartók voltak, amelyeket azért szereltek fel, hogy a fa evezők ne súrlódjanak a fa hajótesthez. Mohamed Musztafa Abdel-Megid, az ókori egyiptomi hajóépítés szakértője, minisztériumi illetékes egy kairói sajtóértekezleten elmondta, hogy az egyiptomi ásatásokon feltárt hajók maradványai között eddig még nem bukkantak fém alkatrészekre.

A Nagy Piramis közelében folytatott ásatásokon eddig hét naphajót tártak fel a régészek. Hufu hajóit két különálló gödörben fedezték fel 1954-ben a Nagy Piramis keleti és déli oldalán. A Kheopsz piramis a három gízai piramis legnagyobbika. Ebben a piramisban temették el Hufu fáraót, aki 4500 évvel ezelőtt uralkodott.

Forrás: MTI]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:30:47 +0200
<![CDATA[2016.08.14. - Tüzesvascsók és a kopasz atya – ki volt Gül baba?]]> http://antikregiseg.hu/hirek/tuzesvascsok_es_a_kopasz_atya___8211__ki_volt_gul_baba__3667.php http://antikregiseg.hu/hirek/tuzesvascsok_es_a_kopasz_atya___8211__ki_volt_gul_baba__3667.php
A Magyar Királyságra támadó törökök 1526. augusztus 29-én döntő győzelmet arattak Mohácsnál. A csata után Nagy Szulejmán szultán csapatai élén bevonult a védtelenül maradt Budára, amelyet kirabolt és felgyújtott, de ősszel visszaindult Isztambulba. A török a magyar királyok székhelyét végleg csak 1541-ben, napra pontosan a mohácsi csata után foglalta el csellel.

Gül Baba bektási dervis volt, e rend tagjainak fő feladata a janicsárok nevelése és a hittérítés volt. Életéről nem sokat tudni, még az sem bizonyos, hogy történelmi személyiség volt. Állítólag 1541-ben a megszálló török sereggel érkezett Budára, mert Szulejmán szultán a bektásikat bízta meg azzal, hogy a városhoz közel iszlám vallási központot alapítsanak. A nagy tiszteletnek örvendő dervis a vár bevételének alkalmából rendezett hálaadó ünnepen halt meg 1541. szeptember 2-án a dzsámivá átalakított Nagyboldogasszony (Mátyás) templomban. Díszes temetést kapott, amelyen a krónika szerint maga a szultán is beállt a koporsóvivők közé.

Gül Baba alakja köré a kezdetektől legendák fonódtak. Már arab írással feljegyzett nevének eredetét és jelentését is többféleképp magyarázzák. A legtöbben a Rózsák Atyja (gül rózsát, baba atyát jelent) fogadják el, mások szerint Kel Babának hívták (a kel kopaszt jelent, s a török szerzetesek tarra nyírták fejüket), ami akkor változott Gülre, amikor sírja körül rózsabokrok kezdtek nőni. Megint más feltevések szerint a szertartások során képes volt arra, hogy bántódás nélkül megcsókolja a dervisek által "gülnek" nevezett tüzes vasat, de olyan vélemény is akad, hogy a bektásiak minden vezetőjüket Gül Babának hívták. A legvalószínűbb, hogy a gül szót átvitt, misztikus értelemben használták: Gül Baba Rózsa apó volt, de nem a mulandó földi világban növő rózsák atyja, hanem a bektási rend rózsafája.

Az alakjával kapcsolatos legtöbb feljegyzés a rózsák szerelmeséről szól, aki egy rózsaolaj-gyártó muszlim bolgártól leste el az illatszer készítésének titkát. Az igazi rózsaolajhoz helyi rózsafákra volt szükség, de a bolgárok féltve őrizték a csemetéket. Neki mégis sikerült nagy szemű rózsafüzérbe rejtve rózsamagokat hoznia Budára. A harcoló dervisnek már nem volt ideje virágültetéssel bíbelődni, de sírját aztán beborították a rózsák. Gül Baba legendája ihlette Huszka Jenő 1905-ben bemutatott operettjét, majd 1955-ben ennek Kalmár László által rendezett zenés kosztümös feldlgozását is, Gábor diák címmel.

Gül Baba sírja fölé 1543 és 1548 között Jahjapasazáde Mehmed budai pasa emelt sírboltot, amely ma Gül Baba türbéjeként ismert. A Rózsadomb délkeleti lejtőjén, egy támfalakkal övezett kis kertben, kőzsámolyon áll a nyolcszög alaprajzú, kupolával fedett épület, kváderkőből épült külső homlokzata egyszerű, bejárata keleten nyílik. A bektási rendhez tartozó dervisek kolostort is építettek a türbe mellé, az épületegyüttesre először egy 1559. évi adóösszeírás utal.

A törökkori magyarországi építmények közül valószínűleg ez a sírkápolna a legismertebb a muszlim világban. A törökök olyan nagy becsben tartották, hogy az 1699. január 26-i karlócai békében a szultán megbízottai feltételként szabták a budai síremlék fennmaradását. A törökök kiűzése után a türbe és a környező terület a jezsuitáké lett, akik barokk stílusú keresztény kápolnává alakították át. A rendet Mária Terézia 1773-ban feloszlatta, ezután magánház lett. A 19. századtól már érkeztek ide török zarándokok, és az isztambuli kormány 1885-ben felújíttatta. A türbét 1914-ben nyilvánították hivatalosan műemlékké. Az emlékművet többször felújították, jelenleg is folyik a régészeti feltárás és a rekonstrukció, a munkálatok 2017-ben fejeződnek be.

Forrés: MTI]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:26:23 +0200
<![CDATA[2016.08.04. - 14. századi pálos kolostor romjait tárták fel Zalában]]> http://antikregiseg.hu/hirek/14__szazadi_palos_kolostor_romjait_tartak_fel_zalaban_3666.php http://antikregiseg.hu/hirek/14__szazadi_palos_kolostor_romjait_tartak_fel_zalaban_3666.php
A zalaegerszegi Göcseji Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum munkatársai, valamint pécsi régészhallgatók közreműködésével mintegy két héten át tartó feltárásokról Simmer Lívia, a Göcseji Múzeum vezető régésze elmondta: a ma is meglévő forrás közelsége miatt Szentmiklóskút néven említett pálos kolostor eredetét és történetét egyelőre homály fedi. A Vállus településtől kilométerekre az erdőben fekvő egykori rendházról csupán egyetlen, 1429-es keltezésű oklevél tesz említést. Guzsik Tamás építészettörténész és Fehérváry Rudolf építész pedig csak 1978-ban azonosította a földfelszín alatti romokat, és rajzolta meg az épület feltételezett alaprajzát. Ennek segítségével kezdték meg a feltárást, amely egy 30 méteres kutatóárok ásásával máris eredményre vezetett.

A régészeti munkálatok során megtalálták a kolostor keleti falának csaknem 90 centiméter vastag szakaszát, illetve a rendházhoz tartozó egyhajós templom támpillérekkel megerősített sokszögletű szentélyét is. Ez utóbbi leglátványosabb bizonyítéka a sekrestyéből nyíló, kőből faragott vízelvezető vályú. Ennek közelében kerámiatöredékeket, faragott köveket és szétszóródott emberi csontokat is találtak. A kerengő kutatása során rábukkantak egy szerzetes sírjára is. Az árkokban talált leletek között ugyanakkor kályhaszemek, vasszegek is találhatók, de előkerült egy horog, ami megerősíti, hogy a Szent Miklós-forrásnál halastavat is létrehoztak az önellátásra berendezkedett szerzetesek.

Mivel az egyetlen okleveles említésen kívül nem tudni más írásos emlékről a vállusi kolostorral kapcsolatban, a régészek szeretnék a leletek segítségével rekonstruálni a pálosok itteni történetét. Az eddigi eredmények alapján a kolostort a 14. század első felében alapíthatták a szerzetesek. Nagyjából 150-200 éven át lehetett használatban, ugyanis a cseréptöredékek kora alapján a 16. század elején már elpusztulhatott - foglalta össze Simmer Lívia.

A Göcseji Múzeum régésze azt is hozzátette: ha az alapító sírját, netán a kolostor konyháját vagy a rendház egykori hulladékgödrét sikerülne megtalálni, az nagyban segítene választ adni a ma még nyitott kérdésekre. Az egyetlen magyar alapítású - 1250 körül Boldog Özséb által létrehozott - férfi szerzetesrend tagjai elvonultan, lakott helyektől távol éltek, ezért minden bizonnyal Vállus közelében is önellátásra rendezkedtek be.

Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója az ásatás helyszínén elmondta, hogy a romok feltárását a vállusi önkormányzat, magánszemélyek, valamint a Keszthelyi-hegység erdeit kezelő Bakonyerdő Zrt. anyagi támogatásával sikerült elkezdeniük. A mostani kéthetes időszakra azt a célt tűzték ki, hogy meghatározzák a kolostor pontos alaprajzát, a kapcsolódó épületek helyét, a föld alatt rejtőző romok állagát. A távlati elképzelés az, hogy a kéktúra útvonalához közel eső romok bemutathatóvá váljanak, mert ez turisztikai szempontból is fontos lenne a térség számára.

Az igazgató hozzáfűzte azt is, hogy nagyobb anyagi forrás kellene ahhoz, hogy a vállusi ásatás helyén, illetve az itt talált leletek alapján természettudományi vizsgálatok - például pollenanalízis, archeozoológiai és antropológiai vizsgálatok - segítségével a lehető legpontosabb adatokhoz jussanak a pálosok egykori életéről és körülményeiről.

Forrás: MTI]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:21:04 +0200
<![CDATA[2016.09.30. - BUDAPEST POSTER GALLERY 3. Plakátárverés]]> http://antikregiseg.hu/hirek/budapest_poster_gallery_3__plakatarveres_3665.php http://antikregiseg.hu/hirek/budapest_poster_gallery_3__plakatarveres_3665.php
BUDAPEST POSTER GALLERY 3. Plakátárverés

Aukció időpontja: 2016.09.30. péntek 17:00

Aukció helyszíne: Brody Studios | 1064 Budapest, Vörösmarty u. 38.]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:09:23 +0200
<![CDATA[2016.09.29. - BODA GALLERY OF ART Boda 18. Művészeti árverése]]> http://antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_18__muveszeti_arverese_3663.php http://antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_18__muveszeti_arverese_3663.php
BODA GALLERY OF ART Boda 18. Művészeti árverése

Aukció időpontja: 2016.09.29. csütörtök 18:00

Aukció helyszíne: BÁLNA BUDAPEST, 1093, Fővám tér 11-12 (piactér)]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:07:00 +0200
<![CDATA[2016.09.28. - MŰGYŰJTŐK HÁZA 98. árverés, festmény, grafika, műtárgy]]> http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_98__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3662.php http://antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_98__arveres__festmeny__grafika__mutargy_3662.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA 98. árverés, festmény, grafika, műtárgy

Aukció időpontja: 2016. 09. 28. szerda 18:00]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:04:38 +0200
<![CDATA[2016.09.28. - BÁV AUKCIÓSHÁZ Szeptemberi kamaraaukció]]> http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_szeptemberi_kamaraaukcio_3661.php http://antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_szeptemberi_kamaraaukcio_3661.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ Szeptemberi kamaraaukció

Aukció időpontja: 2016. 09. 28. szerda 17:00
]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:02:44 +0200
<![CDATA[2016.09.27. - BIKSADY GALÉRIA 37. Árverés | 20. századi modern művészet]]> http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_37__arveres___20__szazadi_modern_muveszet_3659.php http://antikregiseg.hu/hirek/biksady_galeria_37__arveres___20__szazadi_modern_muveszet_3659.php
BIKSADY GALÉRIA 37. Árverés | 20. századi modern művészet, fotó és design

Aukció időpontja: 2016. 09. 27. kedd 18:00]]>
Sun, 04 Sep 2016 17:00:25 +0200
<![CDATA[2016.09.17. - HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 93. árverés | könyv, kézirat]]> http://antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_93__arveres___konyv__kezirat_3658.php http://antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_93__arveres___konyv__kezirat_3658.php
HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 93. árverés | könyv, kézirat, papírrégiség, fotó

Aukció időpontja:2016. 09. 17. szombat 10:00

Aukció helyszíne:KOSSUTH KLUB | 1088 Budapest, Múzeum]]>
Sun, 04 Sep 2016 16:57:49 +0200
<![CDATA[2016.09.16. - PEST-BUDAI ÁRVEREZŐHÁZ 200. Könyv árverés | 2. nap]]> http://antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_200__konyv_arveres___2__nap_3657.php http://antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_200__konyv_arveres___2__nap_3657.php
PEST-BUDAI ÁRVEREZŐHÁZ 200. Könyv árverés | 2. nap

Aukció időpontja:2016. 09. 16. péntek 17:00

Aukció helyszíne:Pest-Budai Árverezőház | 1073 Budapest, Erzsébet krt. 37. I/11.]]>
Sun, 04 Sep 2016 16:55:06 +0200